piatok 28. januára 2011

OU a Svetová zdravotnícka organizácia, budú spoločne riešiť zdravotné potreby v Afrike


The Open University a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktoré podpísali Memorandum o porozumení (MoP), budú spolupracovať pri riešení niektorých naliehavých zdravotných potrieb, najmä tých, ktoré sa týkajú detí a zdravia matiek v sub-saharskej Afrike.Viac sa dočítate na:http://bit.ly/ffH2TZ

streda 26. januára 2011

Tipy a triky


E-mail z dokumentu alebo dokument z e-mailu?
(Word 2003/2007/2010)

Možno ste nevedeli, ale Microsoft Word môžete veľmi jednoducho použiť aj na vytvorenie e-mailovej správy. Na druhej strane, čo ak by ste chceli uložiť svoju prácu ako dokument a nie ako e-mail?Viac na: http://bit.ly/fJ0uOi

utorok 25. januára 2011

Malé firmy v Británii


Podľa posledného štvrťročného priekumu Open University Business School o malých firmách v Británii sa prvýkrát za dva roky zlepšil predaj a nové obchody naďalej porastú. Viac sa dočítate na:http://bit.ly/exfqQO

pondelok 24. januára 2011

Biopalivá na záchranu?

Carlton Wood, odborný asistent na katedre Life Sciences, načrtáva možnosti a potenciál využitia biopalív na vyriešenie svetových energetických potrieb v budúcnosti ...
Biopalivo je zdrojom energie, ktoré je odvodené z materiálu, ktorý bol kedysi žijúci. Znie to dosť jednoducho, no existuje mnoho spôsobov, ako dosiahnuť biopalivo, a veci sa rýchlo stanú komplikované. V jeho najjednoduchšej forme, spaľovanie dreva, na oheň pre teplo je použitie biopalív.
Viac sa dočítate v magazíne Sesame na str. 24http://bit.ly/fvxNTX

piatok 21. januára 2011

Môže MBA pomôcť k zvýšeniu efektivity manažérov?

The Open University tvrdí, že áno!

Aký je vplyv kultúry, životného štýlu a vnímania spôsobu myslenia a rozhodovania a to najmä na vysokej manažérskej úrovni? Môže vzdelávanie a odborná príprava pomôcť študentom rozvíjať individuálne, nápadité riešenie a následne vytvoriť prostredie pre pozitívne zmeny v ich spoločnosti, ktoré budú prínosom pre organizácie a spoločnosť? Bude tento proces vytvárať efektívnejší spôsob vedenia s lepšími kariérnymi možnosťami? Viac sa dozviete na:http://bit.ly/fTGZpU

štvrtok 20. januára 2011

Autobiografia Profesora Colina Pillingera

Profesor Pillinger je jeden z najznámejších vesmírnych vedcov a taktiež profesorom Planetárnej vedy na The Open University. Colin Pillinger OBE FRS vydal svoju autobiografiu, Môj život na Marse: Denníky Beagle 2. Viac si prečítate v zimnom magazíne Sesame na str.4, www.open.ac.uk/sesame

utorok 18. januára 2011

Dosiahnuť ku hviezdam


Veľa študentov OU dosiahlo veľké veci a pracujú na mnohých rozmanitých a zaujímavých pozíciách. Sme si však istí, že nie veľa z nás môže povedať, že sa stali inštruktormi astronautov...Viac sa dočítate v článku v zimnom Sesame magazíne na str.23 www.open.ac.uk/sesame

pondelok 17. januára 2011

Krok č.5,6 a 7 Kontrola, zaslanie práce a hodnotenie tútora

Požiadajte inú osobu, priateľa alebo kolegu, aby si prečítal vami vypracovanú úlohu. Môžete sa ho spýtať ,či bolo ľahké porozumieť textu. Či sa v jeho obsahu nachádzali nejaké nejasné alebo nejednoznačné časti. Po skontrolovaní prácu odovzdajte na študentský web. Tútor vašu prácu ohodnotí, samozrejme ak máte nejaké otázky, rád to s vami prekonzultuje.Viac na http://bit.ly/fcEEcP

štvrtok 13. januára 2011

Krok č.4 Ako napísať pracovnú verziu svojej úlohy

- Priebežne kontrolujte vašu verziu so zadaním
- Majte názov práce pred sebou
- Podčiarknite alebo vyznačte kľúčové slová
- Uveďte kľúčové slová zadania v úvodnom odseku
- Uistite sa, že prvá veta každého odseku sa vzťahuje k otázke
- Poukážte na zadanie i v závere práce
- Obráťte sa na spolužiakov a tútora, ak si nie ste istý či ste na správnej ceste

Viac informácií nájdete na: http://bit.ly/hQkyH9

streda 12. januára 2011

Krok č.3 Príprava poznámok a materiálov

Jedná sa o kreatívnu časť procesu

- Zhromaždite si svoje poznámky a nápady
- Prečítajte si zadanie
- Identifikujte kľúčové posolstvo a uistite sa, že reflektuje s požiadavkami zadania
- Usporiadajte svoje myšlienky tak, aby vaše zadanie bolo objektívne, logické a presné
- Pohľadajte dôkazy požadované na podporu vašich argumentov - citácie, tabuľky, parafrázujte práce iných ľudí
- Vyberte príslušné materiály a citácie - opýtajte sa sami seba, ako vám každý z nich pomôže odpovedať na otázku v zadaní
- Prejdite si znova vaše poznámky a všetky materiály

Viac informácií získate na :http://bit.ly/e4WFvA

utorok 11. januára 2011

Krok č.2 : Postup

Pri písaní je veľmi ľahké odkloniť sa od témy, čiastočne preto, že sa môžete nechať "uniesť" tým, čo píšete. Dôležité je, aby ste porozumeli otázke resp. zadaniu. Ak vám niečo nie je jasné konzultujte to s ostatnými študentmi a svojím tútorom. Viac sa dočítate na :http://linkd.in/evTiGk

pondelok 10. januára 2011

Sedem krokov prípravy vašich úloh

1. Vytvorenie vlastnej stratégie

Vytvorenie vlastnej stratégie je všetko o poznaní, čo je nutné vedieť, aby ste úspešne doštudovali vami vybrané štúdium a rozhodovanie o tom, čo chcete štúdiom získať. Niektorí študenti chcú byť najlepší. Iní však, keďže ich čas je obmedzený sú radi, keď kurz absolvujú. Viac sa dočítate na : http://bit.ly/gG44Ru

piatok 7. januára 2011

40. výročie prvého vysielania Open University na BBC


Od tohto prvého vysielania bolo vyrobených cez 7000 televíznych a 4000 rozhlasových programov ako súčasť The Open University a BBC partnerstva s viac ako 300 miliónom divákov na OU / BBC v roku 2009/2010.Viac sa dočítate na:http://bit.ly/eZ3ubJ