utorok 21. decembra 2010Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu vašich rodín. Nech vám nastávajúci rok prinesie veľa zdravia, šťastia a splnenie aj tých najtajnejších želaní.

želá

Tím OMI

piatok 17. decembra 2010

Výročná správa

Bol to rok, v ktorom OU oslávila, že počet študentov prekročil hranicu 100.000 , vyhrala prestížne ocenenie kráľovnej za svoju prácu v Afrike, hostila návštevu oboch premiérov Gordona Browna i Davida Camerona. Dosiahla 26 miliónov návštev na iTunes. Viac sa dočítate http://bit.ly/gMRPp6

štvrtok 16. decembra 2010

Vážny pohľad na hru

Vedci našli potenciálnu chybu v jednej z metód navrhnutých pre použitie alfanumerických kódov alebo hesiel pre ochranu informácií a zdrojov. Viac sa dočítate na:http://bit.ly/fhc2IQ

utorok 14. decembra 2010

Aplikácia Paretovho pravidla

Aplikácia pravidla 80/20 znamená:

• vyzdvihovať výnimočnú produktivitu, nezvyšovať priemerné úsilie,
• hľadať skratku, neprechádzať celú cestu,
• mať svoj život pod kotrolou pri vynakladaní čo najmenšieho úsilia,
• vyberať si, nesnažiť sa zvládnuť všetko,
• v každodennom živote čo najviac prenechávať plnenie úloh iným, alebo si zaistiť externé služby,
• robiť iba to, v čom sme najlepší a čo máme najradšej,
• v každej dôležitej oblasti zistiť, kde môže 20% úsilia viesť k 80% výsledku,
• zamerať sa na obmedzený počet veľmi dôležitých cieľov.

streda 8. decembra 2010

Management - It´s not what you think

Pre tých, ktorých táto problematika zaujíma, dávam do pozornosti knihu H. Mintzberga, B. Ahlstranda,J. Lampela Magement, it´s not what you think. Viac informácií nájdete: http://bit.ly/gbq6Xi

utorok 7. decembra 2010

Schopnosť zapojiť sa viac: Co-Space Projekt


OU a Mitsubishi spolu predstavili úspešný projekt, v ktorom skúmali, ako môžu byť navrhnuté nové interaktívne plochy a ako môžu byť následne použité v skupinách na posilnenie spolupráce a interakcie s digitálnymi informáciami a fyzickými artefaktmi.
Viac sa dočítate na http://bit.ly/dFQxMu

pondelok 6. decembra 2010

Rozhodovacie roly

Sú štyri :

 • rola podnikateľa,
 • krízového manažéra,
 • distribútora zdrojov,
 • a vyjednávača.

V role podnikateľov manažéri musia iniciovať zmenu a aktívne sa zúčastniť rozhodovania o tom, čo treba urobiť. V role krízových manažérov musia prijímať rozhodnutia vznikajúce z náhodných javov, ktoré sú mimo ich kontrolu a sú neočakávané. Rola distribútora zdrojov - manažéri musia rozhodnúť o pridelení peňazí, času, ľudí a pod. V role vyjednávačov musia manažéri s ostatnými rokovať a vedieť rozhodovať o nadväznosti organizačných zdrojov.

piatok 3. decembra 2010

Informačné roly

Manažéri musia zbierať, hodnotiť, a odovzdávať informácie a v tejto súvislosti majú tri zodpovedajúce informačné roly:
 • pozorovateľ
 • šíriteľ
 • hovorca

Manažér sleduje všetko čo sa v organizácii deje, vyhľadáva a prijíma informácie o externých a interných dianiach, informuje ostatných.

štvrtok 2. decembra 2010

Interpersonálna rola

Sú to vzťahy, ktoré musí mať manažér voči spoluzamestnancom. V rámci tejto kategórie sú tri roly:
 • reprezentant
 • vodca
 • spájateľ

Manažéri musia vystupovať ako reprezentanti, pretože majú autoritu a pozíciu, ktorými reprezentujú ich organizáciu. Ako vodcovia musia manažéri spojiť potreby jednotlivcov a organizácie. Tretia rola - spájateľ, sa zaoberá okrajovými vzťahmi. Manažér musí dodržiavať systém vzťahov vo vnútri, ale aj mimo organizácie.

streda 1. decembra 2010

Čo robia manažéri alebo kľúčové roly manažéra

Mnohým je dôverne známa situácia zo života, spojená s predstavou prijať naraz niekoľko rozličných rolí. V prípade manažmentu, Mintzberg identifikoval desať rolí a zoskupil ich pod tri všeobecné oblasti manažérskej činnosti. Sú to:

 • interpersonálna
 • informačná
 • rozhodovacia rola.

utorok 30. novembra 2010

The Open University a UNISON vyhrávajú cenu za zvýšenie účasti na vzdelávaní

Partnerstvo bolo zriadené k zvýšeniu účasti na vzdelávaní medzi pracovníkmi vo verejnom sektore, doteraz viac ako 5.500 ľudí študovalo kurzy a školenia The Open University.http://bit.ly/fuisIi

pondelok 29. novembra 2010

Ďalšie štúdium zn.,dištančne

Patríte medzi tých, ktorých štúdium na slovenskej vysokej škole nijako nefascinuje? A nebodaj aj medzi to malé percento, ktorého aktivitou vo voľnom čase je vzdelávanie sa? Ak spĺňate všetky kritériá súčastne, jednou z vašich možností je dištančné štúdium kdekoľvek na svete. Viac sa dočítate v článku majiteľa a programového riaditeľa Miroslava Kucku v časopise Profit.http://bit.ly/hSvRSy

piatok 26. novembra 2010

Urgovanie oneskorených platieb, najefektívnejšia stratégia pre malé podniky

Podľa štvrťročného prieskumu o Malých podnikoch je urgovanie oneskorených platieb najefektívnejšia stratégia pre malé podniky postihnuté krízou v Británii . Prieskum vykonala Open University Business School, Barclays a ACCA.Viac na http://bit.ly/g5VeZh

pondelok 22. novembra 2010

The Open University otvára Linked Open Data Movement

Open University (OU) je prvá univerzita vo Veľkej Británii , ktorá má otvorený prístup k online dátam z celej inštitúcie ako súčasť Linked Open Data Movement.
Viac informácií na:http://bit.ly/bMPJUi

utorok 16. novembra 2010

Open Research Online

Open Research Online obsahuje výskumné publikácie a ďalšie výsledky výskumu The Open University. Je to otvorený zdroj, prístupný aj verejnosti.Viac informácií na http://oro.open.ac.uk/.

pondelok 15. novembra 2010

OpenLearn vyhráva cenu za najlepšie využitie sociálnych médií pre vzdelávanie


OpenLearn,vzdelávací portál The Open University, vyhral E-Learning Award od e.learning age v novej kategórii - najlepšie využitie sociálnych médií pre projekt 92 Rewind.Viac sa dočítate na http://bit.ly/bPia7e

štvrtok 11. novembra 2010

Internet budúcnosti je ...


S viac než miliardou užívateľov je dnešný internet pravdepodobne najúspešnejší ľudský artefakt, ktorý bol kedy vytvorený.Viac sa dočítate na : http://bit.ly/cIolIL

pondelok 8. novembra 2010

Milí začínajúci študenti Efektívneho manažéra a Profesionálneho diplomu v manažmente,


sme radi, že ste si vybrali štúdium na The Open University a aj touto cestou by sme Vás chceli privítať. Pre tých, ktorí v štúdiu pokračujú, je tu zmena - máme novú platformu Moodle http://bit.ly/ai4CVf. Želáme vám veľa úspechov v štúdiu!

piatok 5. novembra 2010

Program The Open University vyhráva cenu Japonska druhý rok za sebou


Cena Japonska je súťaž medzinárodných vzdelávacích programov. Jej cieľom je zlepšenie kvality vzdelávacích programov po celom svete a prispievanie k rozvoju a podpore medzinárodného porozumenia a spolupráce.Viac na:http://bit.ly/coWAT5

štvrtok 4. novembra 2010

Singapur 'najlepšia krajina na spustenie podnikania'


Podľa výročnej správy Svetovej banky je Singapur najlepšia krajina na podnikanie. Viac sa dočítate v článku na http://bbc.in/cRiIep

utorok 2. novembra 2010

Rola výkonných riaditeľov a senior manažérov v znalostnej ekonomike

Nedávny výskum Open University Business School naznačuje že,novo vymenovaní riaditelia často zápasia s problémami pochopiť rozdiel medzi ich firemnou a divíznou rolou. Viac sa dočítate na:http://bit.ly/9sRx8o

piatok 29. októbra 2010

The OU, jedna z prvých univerzít na svete, ktorá má interaktívne eknihy k dispozícii na iTunes U zadarmo


Obsah OU ekníh pochádza z internetových stránok OpenLearn, stránky obsahujú viac ako 6.600 hodín aktuálnych študijných materiálov. Open Learn mal k dnešnému dňu 14 miliónov návštev. Viac sa dočítate na http://bit.ly/9at4kY

pondelok 25. októbra 2010

Skúsili ste už OpenLearn?


webová stránka The Open University ponúka bezplatne študijné materiály a ďalší skvelý obsah - http://www.open.ac.uk/openlearn/. Ak sa chystáte stráviť víkend v európskom veľkomeste skúste: weekend break spanish , italian, german alebo french.

piatok 22. októbra 2010

Akademici z The Open University zapojení do projektu územnej stratégie pre Irak 2010

Akademik The Open University Business School, Les Budd a docent ekonómie Andy Trigg na The OU sú zapojení do tvorby historického dokumentu predpovedania budúceho rastu v Iraku.Viac sa dočítate na:http://bit.ly/cKzK6G

pondelok 18. októbra 2010

Na StudentHome je zahájená nová časť pomoci študentom

Nové vyhľadávacie zariadenie a aktuálny A-Z index bude poskytovať rýchlejší spôsob, ako nájsť informácie, ktoré hľadáte.Viac informácií nájdete na:http://bit.ly/9pABBA

štvrtok 14. októbra 2010

Extra-špeciálny darček

Štúdium na The Open University môže zmeniť život.Pre niektorých je zmena natoľko významná, že sa rozhodnú venovať The OU finančný darček. Pomôžu tak ostatným, aby mali rovnakú skúsenosť ...Viac sa dočítate v jesennom vydaní Sesame magazínu na str.26 http://bit.ly/d42IbR

streda 13. októbra 2010

Záverečné skúšky

Včera a dnes sa konali skúšky pre študijné programy Profesionálny certifikát v manažmente a Profesionálny diplom v manažmente. Výsledky skúšok budú zverejnené koncom decembra na student home.http://www.open.ac.uk/

pondelok 11. októbra 2010

Názor obchodného experta sira Gerryho Robinsona

Dobrý manažment je dobrý manažment - bez ohľadu na to či riadite malú predajňu alebo veľkú nemocnicu.Viac na http://bit.ly/bzEoCS.

piatok 8. októbra 2010

Firmy sa ponáhľajú, aby prijali smartphone technológie na podporu rastu

Profesor Colin Gray z Open University business school povedal: "Z Týchto štvrťročných prieskumov vidíme, že v posledných rokoch došlo k zvýšenému využívaniu nových informačných a komunikačných technológií a on-line aplikácií u firiem, ktoré chcú rásť. Viac na http://bit.ly/def0PK

štvrtok 7. októbra 2010

Chcete sa odlíšiť?

Prihláste sa u nás na študijný program efektívny manažér! The Open University: 3 svetové akreditácie, svetová jednotka v dištančnom vzdelávaní s podporou, medzinárodný diplom. Viac informácií nájdete na: http://bit.ly/efektivny_manazer

utorok 5. októbra 2010

Dôležitá informácia

Poslednú možnosť študovať ročný program Profesionálny diplom v manažmente v slovenskom jazyku budete mať v dvoch nasledujúcich behoch so začiatkom v novembri 2010 a máji 2011. Po tomto termíne od novembra 2011 bude možné tento program študovať výlučne v anglickom jazyku.Viac informácií o študijných programoch nájdete tu:http://manazerske-vzdelanie.openmanagement.sk/studijne-programy/diplom-v-manazmente/

štvrtok 30. septembra 2010

Posunutie termínu uzávierky prihlášok

Pre tých, ktorý sa ešte rozhodujú máme dobrú správu, posúvame uzávierku prihlášok na štúdium programov v slovenskom jazyku na 15.10. 2010 - konkrétne: „Efektívny manažér“, „Profesionálny diplom v manažmente“. Termín sa týka programov so začiatkom v novembri 2010. Viac informácií o študijných programoch nájdete na www.openuni.sk

streda 29. septembra 2010

Nová podoba našej stránky

Pravdepodobne ste už niektorí zaregistrovali, že sa zmenila podoba našej stránky www.openuni.sk
Budeme radi ak nám poskytnete Vaše rady a dáte nám spätnú väzbu.

pondelok 27. septembra 2010

Ochutnávka MBA - workshop

Potrebujete informácie ohľadne štúdia na The Open University Business School? Neváhajte a príďte zajtra o 16.00 do Bratislavy a vo štvrtok 30.9. o 16.00 do Košíc.

streda 22. septembra 2010

Posledná možnosť prihlásiť sa na kurzy B 628 Efektívny manažér, B700 Profesionálny diplom v manažmente a na kurzy 2. stupňa MBA je do 30.9. 2010. V prípade, že potrebuje informácie o štúdiu neváhajte nás kontaktovať.

utorok 21. septembra 2010

Digitálne knihy

Google projekt mapuje miesta a literatúru ... Google Staroveké miesta, spoločný projekt medzi The Open University, University of Southampton a University of California v Berkeley, ktorý dostal finančné prostriedky z Google skúmať digitalizovanú literatúru.Viac sa dočítate v jesennom čísle magazínu Sesame str.37http://www.20rokovou.sk/manazerske-vzdelanie/novinky/?aktualita=74

pondelok 20. septembra 2010

Príťažlivosť značky

Od mydla a supermarketov až po automobily a odevy.Značky sú zásadné, oceňované a všadeprítomné. Viac sa dočítate v jesennom vydaní časopisu Sesame, str.40 http://www.20rokovou.sk/manazerske-vzdelanie/novinky/?aktualita=74

štvrtok 16. septembra 2010

OpenLearn

Nová a vylepšená webová stránka The Open University ponúka bezplatne študijné materiály a ďalší skvelý obsah - http://www.open.ac.uk/openlearn/.Viac podrobností sa dozviete z článku na str.8, v jesennom čísle magazínu Sesame. http://www.20rokovou.sk/manazerske-vzdelanie/novinky/?aktualita=74

utorok 14. septembra 2010

20 miliónov stahnutí na iTunes U

The Open University je prvá univerzita na svete, ktorá dosiahla 20 miliónov stiahnutí na iTunes U, vo vyhradenej časti iTunes Store.Viac si prečítate v jesennom vydaní magazínu Sesame, str.7 http://www.20rokovou.sk/manazerske-vzdelanie/novinky/?aktualita=74

pondelok 13. septembra 2010

Britský predseda vlády si vyberá The Open University

Britský predseda vlády David Cameron obľubuje The Open University. Dvakrát si vybral OU ako miesto pre svoj politický prejav k národu.Viac na: http://www.20rokovou.sk/manazerske-vzdelanie/novinky/?aktualita=74,Sesame magazín,str.4

piatok 10. septembra 2010

The Open University sa znova zapája do prieskumu hľadania života na Marse

vývojom spektrometra, ktorý pomôže odhaliť stopové plyny ako je metán na planéte. Tento prístroj bude cestovať na Mars v roku 2016 ako súčasť prvého z troch spoločných misií NASA a European Space Agency, aby preskúmali chemické zloženie planéty.Viac sa dozviete na:http://www.20rokovou.sk/manazerske-vzdelanie/novinky/

štvrtok 9. septembra 2010

V najnovšom britskom výskume (RAE 2008) sa The Open University vyšplhala 23 miest smerom nahor na 43. miesto a umiestnila sa tak medzi 50 najlepšími vzdelávacími inštitúciami. Viac informácií sa dozviete dnes 9.9.v Košiciach a 14.9. v Bratislave.

streda 8. septembra 2010

The Open University

je vďaka svojej kvalitnej výučbe vysoko hodnotená a patrí medzi špičku rebríčka prieskumu spokojnosti študentov, ktorého sa zúčastnuje už od roku 2005. Z celkového počtu študentov, 70 % pracuje na plný alebo polovičný pracovný úväzok. Viac informácií sa dozviete v Košiciach dňa 9.9. a v Bratislave dňa 14.9.

utorok 7. septembra 2010

Od svojho vzniku v roku 1969

študovalo na The Open University viac ako 1,5 milióna študentov a v súčasnosti má viac ako 250.000 študentov, vrátane 20.000 zo zámoria. Štúdium je flexibilné, študujete vo svojom voľnom čase pomocou študijných materiálov, online aktivít, on-line fóra a prostredníctvom tútoriálov a rezidenčných škôl. Staňte sa aj Vy jedným z nás.

piatok 3. septembra 2010

The Open University medzi najlepšími

The Open University medzi najlepšími

Z hľadiska spokojnosti študentov patrí The Open University vo Veľkej Británii medzi tri najlepšie hodnotené inštitúcie poskytujúce vyššie vzdelávanie (HEIs). Svoju čelnú pozíciu hodnotenia National Student Survey si The Open University drží už od roku 2005. Na tomto hodnotení sa zúčastnilo viac než 30 000 študentov, trikrát viac v porovnaní s posledným hodnotením a 93% z nich boli plne spokojní s kvalitou kurzov. Will Swann, predstaviteľ The Open University , povedal: „ The OU kladie veľký dôraz na podporu študentov a na kvalitu kurzov, pričom stále používa najmodernejšie technológie a vzdelávacie techniky. Som rád, že toto permanentné zameriavanie sa na individuálne študijné skúsenosti hodnotia naši študenti vysoko pozitívne a že OU si stále udržiava svoju vedúcu pozíciu.“ Viac na http://www3.open.ac.uk/media/fullstory.aspx?id=19508

štvrtok 2. septembra 2010

Bratislava - business a manažment informačný seminár

Bratislava - business a manažment informačný seminár
Dátum: utorok, 7. septembra, 2010
Čas: 16.00 - 17.30
Viac http://www.openmanagement.sk/node/195na

Košice - business a manažment informačný seminár

Košice - business a manažment informačný seminár
Dátum: štvrtok, 9. septembra, 2010
Čas: 16.00 - 17.30
Viac na http://www.openmanagement.sk/node/195

pondelok 30. augusta 2010

OUBS - The Open University Business School

je svetová jednotka v dištančnom vzdelávaní manažérov a podnikateľov. Kvalitou výučby patrí medzi najlepšie školy na svete, čo dokazujú akreditácie, postavenie v rebríčku i úspechy absolventov. S 30 tisícami študentov je najväčšou manažérskou školou v Európe a najväčším svetovým poskytovateľom MBA. Viac na: http://www.20rokovou.sk/manazerske-vzdelanie/open-university/vzdelani-na-ou/

utorok 24. augusta 2010

Profesionálny diplom v manažmente (Riadenie výkonnosti a zmien)

vyvrcholením programu je "pracovný projekt ", v ktorom študenti aplikujú rôzne manažérske koncepty na problémy ich vlastných organizácií, a navrhujú svoje praktické odporúčania na zvýšenie ich výkonnosti. viac na : www.openmanagement.sk/node/8

pondelok 23. augusta 2010

: Milí študenti, priatelia a sympatizanti,

pri príležitosti 20 rokov The Open University Business school na Slovensku sme pre vás pripravili novú stránku www.20rokovou.sk . Budeme radi ak nám dáte spätnú väzbu ako sa vám páči, čo by sme prípadne mohli zlepšiť. tešíme sa na vaše pripomienky a námety.