utorok 13. septembra 2011

Aktuality jeseň 2011


·         30.9.2011 je termín dokedy sa ešte dá prihlásiť na štúdium, ktoré sa začne 1.11.2011.

·         POSLEDNÁ MOŽNOSŤ študovať Profesionálny diplom v manažmente (trvá 1 rok a je súčasťou štúdia MBA) v slovenskom jazyku od 1. novembra 2011.
Viac informácii o programe na http://manazerske-vzdelanie.openmanagement.sk/


·         NOVÁ SCHÉMA PROGRAMU Profesionálny certifikát v manažmente v slovenskom jazyku.
Program je znovu delený na medzinárodne akreditované polročné kurzy a študenti získajú vedomosti, ktoré musí mať každý moderný manažér, ak chce byť úspešný.

Uzávierka prihlášok a úhrada školného do: 30.09. 2011 /v prípade podania prihlášky a úhrady školného do 19.09.2011, získate od nás zľavu na školnom 5%/, začiatok štúdia: 1.11. 2011
·          
Informácie o cenách a zľavách nájdete na http://manazerske-vzdelanie.openmanagement.sk/

štvrtok 8. septembra 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny


POSUDZOVANIE KVALITY SLUŽIEB

Keďže služby sú vo svojej podstate nehmatateľné, posudzovanie ich kvality môže byť subjektívnou záležitosťou. Zákazník používa na hodnotenie kvality svojho zážitku celý rad rôznych kritérií. Prieskum, aplikovaný v niekoľkých odvetviach služieb, sa stal základom posudzovania kvality služieb SERVQUAL /Parasuraman, Zeithaml a Berry, 1985/.
Ukázalo sa, že zákazník hodnotí kvalitu poskytovaných služieb využitím desiatich hlavných dimenzií:

1. Hmatateľné zložky - chápu sa tým hmotné predmety, ktoré službu sprevádzajú, alebo sú s ňou združené.

2. Spoľahlivosť - schopnosť zakaždým reprodukovať službu na rovnakej úrovni.

3. Pohotovosť - rýchlosť, s akou poskytovateľ služieb reaguje na požiadavky zákazníka, vrátane vybavovania otázok, reklamácií a podobne.

4. Komunikácia - jednoznačnosť a zrozumiteľnosť informácií pre zákazníkov.

5. Dôveryhodnosť - do akej miery sa dá veriť poskytovateľovi služieb.

6. Bezpečnosť - fyzická bezpečnosť zákazníka, resp. dôvernosť zákazníckych informácií.

7. Kompetentnosť - technické znalosti poskytovateľa v oblasti dodávky služieb.

8. Zdvorilosť - postoje poskytovateľa služieb a správanie, ktoré si osvojil ten, kto služby poskytuje.

9. Porozumenie - aké má poskytovateľ služieb porozumenie pre potreby zákazníka.

10. Prístupnosť - ako ľahko je poskytovateľ služieb dosiahnuteľný či už fyzicky alebo elektronickou cestou.

Rôzni zákazníci môžu prisudzovať každému, z týchto faktorov rôzne stupne dôležitosti. Preto je pre poskytovateľa služieb dôležité pochopiť preferencie svojich vlastných zákazníkov.

streda 7. septembra 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Organizácia a externé prostredie

Organizácie neexistujú izolovane: sú súčasťou veľkej a zložitej siete zákazníkov, dodávateľov, konkurentov a regulátorov. Okrem toho sú citlivé na zmeny v ekonomike, spoločenských trendoch, technických inováciách, v politickom a právnom pozadí, v ktorom vykonávajú činnosť.

Tri druhy prostredia:

1. Samotná organizácia, jej zamestnanci, zdroje a vybavenie tvoria interné prostredie. Interné prostredie je to, ktoré môžu manažéri kontrolovať, ale, samozrejme, nie všetci manažéri majú kontrolu nad všetkými aspektmi interného prostredia a mnohé aspekty interného prostredia sa v skutočnosti dosť ťažko menia.

2. Blízske externé prostredie, zahŕňa zákazníkov, klientov, zmluvných partnerov, dodávateľov a konkurentov, ako aj sprostredkovateľov a ďalšie identifikovateľné záujmové skupiny. Manažéri ich nemôžu kontrolovať, ale do istej miery ich môžu ovplyvňovať. Určite majú často schopnosť ovplyvniť organizáciu a následne aj jej manažérov.

3. Vzdialené externé prostredie, sa týka faktorov, ktoré nemožno ani kontrolovať, ani jednoducho ovplyvniťorganizáciou. Často sa spomínajú ako STEEP, ktorú označuje sociálne, technologické, ekonomické, environmentálne a politické faktory.

STEEP FAKTORY

Sociologické faktory:
- demografické zmeny
- charakter práce
- štruktúra domácností
- charakter spotreby
- rola pohlavia

Technologické faktory:

Ekonomické faktory:
- miera ekonomického rastu
- úrokové miery
- inflácia
- ceny energií
- výmenné kurzy
- nezamestnanosť

Environmentálne faktory:
- legislatíva
- informácie
- zamestnanci
- akcionári
- nátlakové skupiny
- zákazníci

Politické faktory:
- vláda
- úroveň a charakter verejných služieb
- miestne samosprávy

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny

Oznamujeme študentom OUBS študijného programu PROFESIONÁLNY DIPLOM v MANAŽMENTE BZCS700 11E, BAD111E, že dňa 7.9.2011, od 16.30 do 19.00 sa uskutoční TUTORIÁL pre bratislavskú skupinu, ktorú vedie a tútoruje p. Braňo JELENČÍK.


Tešíme sa na Vás v:
EUROVEA CENTRAL 1
Pribinova 4, 6.poschodie
811 09 Bratislava

Parkovanie je k dispozícii v podzemných garážach / odporúčame Vám parkovať v ,,modrej zone,, je to najbližšie/, prvé 3 hodiny sú zdarma a po 18.00 sa parkovanie neplatí!!!

Tešíme sa na Váš!

FINANCIE a MARKETING BAFM111E

Oznamujeme študentom OUBS študijného programu FINANCIE a MARKETING BZCS629 11E, BAFM_111E, že dňa 7.9.2011, od 16.00 do 19.00 sa uskutoční TUTORIÁL, ktorý bude tútorovať p. Peter MIŽÍK.

Predmetom tutoriálu bude vyhodnotenie TMA02, ďalšie témy bloku Financie a príprava na EMA.

Tešíme sa na Vás v:
EUROVEA CENTRAL 1
Pribinova 4, 6.poschodie
811 09 Bratislava

Parkovanie je k dispozícii v podzemných garážach / odporúčame Vám parkovať v ,,modrej zone,, je to najbližšie/, prvé 3 hodiny sú zdarma a po 18.00 sa parkovanie neplatí!!!

Tešíme sa na Váš!

utorok 6. septembra 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny


Oznamujeme študentom OUBS študijného programu PROFESIONÁLNY DIPLOM v MANAŽMENTE BZCS700 10K, BAD110K, že dňa 6.9.2011, od 16.30 do 19.00 sa uskutoční TUTORIÁL pre bratislavskú skupinu, ktorú vedie a tútoruje p. Braňo Jelenčík.


Tešíme sa na Vás v:
EUROVEA CENTRAL 1
Pribinova 4, 6.poschodie
811 09 Bratislava

Parkovanie je k dispozícii v podzemných garážach / odporúčame Vám parkovať v ,,modrej zone,, je to najbližšie/, prvé 3 hodiny sú zdarma a po 18.00 sa parkovanie neplatí!!!

Tešíme sa na Váš!

pondelok 5. septembra 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny

Oznamujeme študentom OUBS študijného programu PROFESIONÁLNY DIPLOM v MANAŽMENTE BZCS700 10K, KED1_10K, že dňa 5.9.2011, od 16.30 do 19.30 sa uskutoční TUTORIÁL č. 9 pre košickú skupinu, ktorú vedie a tútoruje p. Miroslav Kucka.

Predmetom tutoriálu bude:

1. TMA06 - Diskusia o stave rozpracovania a o plánoch na dokončenie a odovzdanie vašich projektov.

2. Diskusia v skupinách na tému:
2.1. Riadenie zmien /Blok 3: Sprievodca štúdiom, Knihy 9 - 16/

3. Informácia o priebehu opakovacej Dennej školy /termín: Sobota 24.9.2011/


Tešíme sa na Vás v:

OMI, s.r.o.
Boženy Němcovej 30, 4.poschodie
040 01 KošiceTešíme sa na Váš!