utorok 21. decembra 2010Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu vašich rodín. Nech vám nastávajúci rok prinesie veľa zdravia, šťastia a splnenie aj tých najtajnejších želaní.

želá

Tím OMI

piatok 17. decembra 2010

Výročná správa

Bol to rok, v ktorom OU oslávila, že počet študentov prekročil hranicu 100.000 , vyhrala prestížne ocenenie kráľovnej za svoju prácu v Afrike, hostila návštevu oboch premiérov Gordona Browna i Davida Camerona. Dosiahla 26 miliónov návštev na iTunes. Viac sa dočítate http://bit.ly/gMRPp6

štvrtok 16. decembra 2010

Vážny pohľad na hru

Vedci našli potenciálnu chybu v jednej z metód navrhnutých pre použitie alfanumerických kódov alebo hesiel pre ochranu informácií a zdrojov. Viac sa dočítate na:http://bit.ly/fhc2IQ

utorok 14. decembra 2010

Aplikácia Paretovho pravidla

Aplikácia pravidla 80/20 znamená:

• vyzdvihovať výnimočnú produktivitu, nezvyšovať priemerné úsilie,
• hľadať skratku, neprechádzať celú cestu,
• mať svoj život pod kotrolou pri vynakladaní čo najmenšieho úsilia,
• vyberať si, nesnažiť sa zvládnuť všetko,
• v každodennom živote čo najviac prenechávať plnenie úloh iným, alebo si zaistiť externé služby,
• robiť iba to, v čom sme najlepší a čo máme najradšej,
• v každej dôležitej oblasti zistiť, kde môže 20% úsilia viesť k 80% výsledku,
• zamerať sa na obmedzený počet veľmi dôležitých cieľov.

streda 8. decembra 2010

Management - It´s not what you think

Pre tých, ktorých táto problematika zaujíma, dávam do pozornosti knihu H. Mintzberga, B. Ahlstranda,J. Lampela Magement, it´s not what you think. Viac informácií nájdete: http://bit.ly/gbq6Xi

utorok 7. decembra 2010

Schopnosť zapojiť sa viac: Co-Space Projekt


OU a Mitsubishi spolu predstavili úspešný projekt, v ktorom skúmali, ako môžu byť navrhnuté nové interaktívne plochy a ako môžu byť následne použité v skupinách na posilnenie spolupráce a interakcie s digitálnymi informáciami a fyzickými artefaktmi.
Viac sa dočítate na http://bit.ly/dFQxMu

pondelok 6. decembra 2010

Rozhodovacie roly

Sú štyri :

 • rola podnikateľa,
 • krízového manažéra,
 • distribútora zdrojov,
 • a vyjednávača.

V role podnikateľov manažéri musia iniciovať zmenu a aktívne sa zúčastniť rozhodovania o tom, čo treba urobiť. V role krízových manažérov musia prijímať rozhodnutia vznikajúce z náhodných javov, ktoré sú mimo ich kontrolu a sú neočakávané. Rola distribútora zdrojov - manažéri musia rozhodnúť o pridelení peňazí, času, ľudí a pod. V role vyjednávačov musia manažéri s ostatnými rokovať a vedieť rozhodovať o nadväznosti organizačných zdrojov.

piatok 3. decembra 2010

Informačné roly

Manažéri musia zbierať, hodnotiť, a odovzdávať informácie a v tejto súvislosti majú tri zodpovedajúce informačné roly:
 • pozorovateľ
 • šíriteľ
 • hovorca

Manažér sleduje všetko čo sa v organizácii deje, vyhľadáva a prijíma informácie o externých a interných dianiach, informuje ostatných.

štvrtok 2. decembra 2010

Interpersonálna rola

Sú to vzťahy, ktoré musí mať manažér voči spoluzamestnancom. V rámci tejto kategórie sú tri roly:
 • reprezentant
 • vodca
 • spájateľ

Manažéri musia vystupovať ako reprezentanti, pretože majú autoritu a pozíciu, ktorými reprezentujú ich organizáciu. Ako vodcovia musia manažéri spojiť potreby jednotlivcov a organizácie. Tretia rola - spájateľ, sa zaoberá okrajovými vzťahmi. Manažér musí dodržiavať systém vzťahov vo vnútri, ale aj mimo organizácie.

streda 1. decembra 2010

Čo robia manažéri alebo kľúčové roly manažéra

Mnohým je dôverne známa situácia zo života, spojená s predstavou prijať naraz niekoľko rozličných rolí. V prípade manažmentu, Mintzberg identifikoval desať rolí a zoskupil ich pod tri všeobecné oblasti manažérskej činnosti. Sú to:

 • interpersonálna
 • informačná
 • rozhodovacia rola.