pondelok 6. decembra 2010

Rozhodovacie roly

Sú štyri :

  • rola podnikateľa,
  • krízového manažéra,
  • distribútora zdrojov,
  • a vyjednávača.

V role podnikateľov manažéri musia iniciovať zmenu a aktívne sa zúčastniť rozhodovania o tom, čo treba urobiť. V role krízových manažérov musia prijímať rozhodnutia vznikajúce z náhodných javov, ktoré sú mimo ich kontrolu a sú neočakávané. Rola distribútora zdrojov - manažéri musia rozhodnúť o pridelení peňazí, času, ľudí a pod. V role vyjednávačov musia manažéri s ostatnými rokovať a vedieť rozhodovať o nadväznosti organizačných zdrojov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára