streda 7. septembra 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Organizácia a externé prostredie

Organizácie neexistujú izolovane: sú súčasťou veľkej a zložitej siete zákazníkov, dodávateľov, konkurentov a regulátorov. Okrem toho sú citlivé na zmeny v ekonomike, spoločenských trendoch, technických inováciách, v politickom a právnom pozadí, v ktorom vykonávajú činnosť.

Tri druhy prostredia:

1. Samotná organizácia, jej zamestnanci, zdroje a vybavenie tvoria interné prostredie. Interné prostredie je to, ktoré môžu manažéri kontrolovať, ale, samozrejme, nie všetci manažéri majú kontrolu nad všetkými aspektmi interného prostredia a mnohé aspekty interného prostredia sa v skutočnosti dosť ťažko menia.

2. Blízske externé prostredie, zahŕňa zákazníkov, klientov, zmluvných partnerov, dodávateľov a konkurentov, ako aj sprostredkovateľov a ďalšie identifikovateľné záujmové skupiny. Manažéri ich nemôžu kontrolovať, ale do istej miery ich môžu ovplyvňovať. Určite majú často schopnosť ovplyvniť organizáciu a následne aj jej manažérov.

3. Vzdialené externé prostredie, sa týka faktorov, ktoré nemožno ani kontrolovať, ani jednoducho ovplyvniťorganizáciou. Často sa spomínajú ako STEEP, ktorú označuje sociálne, technologické, ekonomické, environmentálne a politické faktory.

STEEP FAKTORY

Sociologické faktory:
- demografické zmeny
- charakter práce
- štruktúra domácností
- charakter spotreby
- rola pohlavia

Technologické faktory:

Ekonomické faktory:
- miera ekonomického rastu
- úrokové miery
- inflácia
- ceny energií
- výmenné kurzy
- nezamestnanosť

Environmentálne faktory:
- legislatíva
- informácie
- zamestnanci
- akcionári
- nátlakové skupiny
- zákazníci

Politické faktory:
- vláda
- úroveň a charakter verejných služieb
- miestne samosprávy

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára