pondelok 17. januára 2011

Krok č.5,6 a 7 Kontrola, zaslanie práce a hodnotenie tútora

Požiadajte inú osobu, priateľa alebo kolegu, aby si prečítal vami vypracovanú úlohu. Môžete sa ho spýtať ,či bolo ľahké porozumieť textu. Či sa v jeho obsahu nachádzali nejaké nejasné alebo nejednoznačné časti. Po skontrolovaní prácu odovzdajte na študentský web. Tútor vašu prácu ohodnotí, samozrejme ak máte nejaké otázky, rád to s vami prekonzultuje.Viac na http://bit.ly/fcEEcP

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára