štvrtok 19. mája 2011

OUBS ponúka manažérske štúdium modulu EFEKTÍVNY MANAŽÉR - riadenie a riadenie ľudí


The Open University Business School ponúka vysoko kvalitné štúdium manažérského programu EFEKTÍVNY MANAŽÉR vhodný pre nižší a stredný management.

Prínos pre jednotlivca: Predpoklady pre úspešnú efektívnu spoluprácu s podriadenými, kolegami a nadriadenými.

Prínos pre firmu: Základy efektívneho riadenia, manažérske riadenie, riadenie seba i ostatných.

EFEKTÍVNY MANAŽÉR je jeden z dvoch modulov, potrebných k získaniu Profesionálneho CERTIFIKÁTU v manažmente.

EFEKTÍVNY MANAŽÉR je vhodný:
pre študentov bez vysokoškolského vzdelania, ktorí chcú študovať MBA,
pre technických špecialistov,
pre záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
pre absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si
manažérske postupy,
pre ľudí s praxou.

Obsah kurzu:
1. Čo robia manažéri: manažérske zručnosti, požiadavky, obmedzenia a možnosti vášho povolania, prechod k manažmentu, rozpoznávanie tlaku a vyhýbanie sa stresu, organizovanie vlastného času.

2. Komunikácia a riadenie komunikácie: komunikačná klíma, teórie komunikácie, pochopenie komunikácie, prekážky v komunikácii, komunikačné zručnosti, komunikácia a nové technológie, ako viesť porady efektívnejšie.

3. Riešenie problémov a proces rozhodovania: proces rozhodovania v organizácii, riešenie problémov - rámec, rozhodovanie - porovnávanie možností a voľba z možností, riešenie problému v akcii /príklady/.

4. Plánovanie a kontrola - realizácia zámerov: realizácia zámerov, plánovanie a kontrola, riešenie komplexnosti, hodnotenie - ako dobre si počíname, čo sa hodnotí a akým spôsobom, návrh formálneho hodnotenia.

5. Riadenie informácií: čo sú informácie, vlastnosti a cena dobrej informácie, požiadavky na informácie, manažérske informačné systémy, zdokonaľovanie vášho riadenia informácií.

6. Porozumenie ľudí v práci: jednotlivci a organizácie, psychologická dohoda, Teória očakávania, ďalšie teórie motivácie.

7. Pochopenie vedenia: vedenie v praxi a v kontexte, rozvýjanie vodcovských zručností.

8. Práca v skupinách a tímoch: ako dosiahnúť, aby tímy pracovali, formovanie úspešných tímov, tímové roly, životný cyklus tímu, riadenie činnosti tímu, riadenie konfliktu, kontrola a hodnotenie výkonnosti tímu, moderné formy skupín a tímov.

9. Nábor a výber zamestnancov: dôležitosť správneho riadenia náboru a výberu zamestnancov, analýza práce a tvorba popisu práce, špecifikácia pracovníka, marketing voľných pracovných miest, výber uchádzačov, príprava a riadenie výberového pohovoru, etika náboru a výberu, adaptačný proces a socializácia.

10. Riadenie výkonnosti: cyklus riadenia výkonnosti, každodenné riadenie výkonnosti, riadenie slabej alebo klesajúcej výkonnosti, vedenie hodnotiacej porady.

11. Vzdelávanie a rozvoj v práci: potreba učenia sa, identifikácia vzdelávacích potrieb, koučovanie, mentoring, osobný a profesionálny rozvoj, vyhodnotenie vzdelávania.

12. Organizačná kultúra: dimenzie a typy organizačnej kultúry, psychologická klíma.

13. Organizácia a externé prostredie: externé prostredie, záujmové skupiny, posudzovanie dosahu STEEP faktorov.

14. Riadenie zmeny: typy zmeny, plánované a emergentné prístupy k zmene - prípadova štúdia, uskutočniteľnosť zmeny, 5 stratégii zmeny, Šesťkrokový proces zmeny, jednanie s opozíciou.

Štúdium tohto unikátneho manažérskeho vzdelávania prebieha v Bratislave, Košiciach a Prahe.

Priebeh štúdia a podpora:
- študijné materiály založené na prípadových štúdiách,
- tútor /skúsený konzultant z praxe/,
- tutoriály a denné školy,
- písomné práce s aplikovaním osobných skúsenosti na obsah kurzu,
- víkendová Rezidenčná škola,
- moderný študentský web - internetová diskusia

Viac informácii o tomto úžasnom manažérskom vzdelávaní nájdete na: http://manazerske-vzdelanie.openmanagement.sk/studijne-programy/efektivny-manazer/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára