streda 25. mája 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Vlastnosti efektívneho manažéra.


Povahové vlastnosti a správanie.

Dáva jasné pracovné pokyny
Chváli ostatných, keď si to zaslúžia: chápe dôležitosť pochvaly.
Je ochotný si nájsť čas na vypočutie
Pokojný a rozvážny väčšinu času: vie sa kontrolovať, nestráca nervy.
Má primerané technické vedomosti na to, aby dozeral na prácu: usmerňovanie, učenie a hodnotenie.
Rozumie problémom skupiny
Osobnou čestnosťou si získava rešpekt skupiny
Spravodlivý ku každému
Požaduje dobrú prácu od každého
Získava dôveru ľudí:
Prevezme rolu vodca:
Je skromný, nie je namyslený:
Ľahko sa s ním komunikuje.

Vy ste tou najlepšou osobou, ktorá posúdi, či vaše schopnosti sa zhodujú s požiadavkami manažérskej práce, keďže manažérska rola sa líši v závislosti od rôznych faktorov. Nie je ľahké urobiť hodnotenie, ale môže vám pomôcť, ak zvážite spôsob, akým ste riadený vy svojim nadriadeným. Manažéri majú tendenciu používať svojich nadriadených ako vzor bez ohľadu na to, či ich vzor je vhodný a efektívny.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára