utorok 28. júna 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Nábor a výber zamestnancov


Kapitola 9: Nábor a výber zamestnancov

Dôležitosť správneho riadenia náboru a výberu zamestnancov.

Ľudia sú cenným zdrojom pre väčšinu organizácií a správni ľudia môžu znamenať konkurenčnú výhodu. Preto je veľmi dôležité, aby sa tento zdroj dobre manažoval.

Nesprávne rozhodnutia v tejto oblasti sú veľmi nákladné. Ak človek nie je schopný vykonávať prácu, na ktorú bol vybraný, znamená to výdavky pre organizáciu aj pre tohto jednotlivca.

Pre jednotlivca to môže mať takýto dosah:
- negatívne pocity zo svojej novej práce /prípadne organizácie/,
- potreba nájsť si vhodnejšie zamestnanie,
- pravdepodobná strata nového zamestnania,
- strata predchádzajúceho zamestnania,
- pravdepodobné výdavky a obmedzenia rodiny jednotlivca.

Pre organizáciu to znamená:
- výdavky na doplnkové vzdelávanie a výcvik,
- čas a náklady na riadenie výkonnosti jednotlivca,
- čas a výdavky na opätovný nábor zamestnanca,
- riešenie zlého pocitu ostatných zamestnancov, ktorí cítia, že bol vybraný nesprávny človek.

Náročná osobná asistentka
Kerry, marketingová riaditeľka Caresure s radosťou vymenovala Angelu za svoju osobnú asistentku. Angela mala na túto prácu výbornú kvalifikáciu a v testoch počas pohovoroch získala veľa bodov. Hoci jej výkonnosť v práci bola na vysokej úrovni, čoskoro sa objavili problémy. Ostatní zamestnanci sa začali sťažovať, že sa k nim správa povýšene. Kerry to najskôr prehliadala, ale potom sa objavili ďalšie sťažnosti, že Angela sa správa hrubo a je príliš náročná. Vo všeobecnosti prevládal názor, že Angela zaobchádza s nižšie postavenými zamestnancami úplne inak, ako s vyššie postavenými. Kerry si vtedy spomenula, že sa počas vstupného rozhovoru neopýtala Angely, v akom type organizácie predtým pracovala. V Caresure uznávali tímový prístup k práci a oceňovali medziľudské zručnosti.

Open University, Efektívny manažér BZCS628, Riadenie a riadenie ľudí.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára