štvrtok 23. júna 2011

Vzdelávací program FINANCIE a MARKETING V PRAXI - Rozšírený marketingový mix pre oblasť služieb.


Kapitola 7: Rozšírený marketingový mix pre oblasť služieb.

Služby sa vo viacerých ohľadoch jednoznačne líšia od produktov. Tieto rozdiely môžeme zhrnúť ako:

Rôznorodosť: Služba, ktorú dostane jeden zákazník, sa môže líšiť od služby, ktorú obdrží zákazník iný, zatiaľ čo produkty sú obvykle totožné, pokiaľ vznikli v rovnakej výrobnej linke.

Trvanlivosť: Služba vydrží iba tak dlho, pokiaľ je poskytovaná, akonáhle je hotová, služba prestáva existovať.

Nehmatateľnosť: Kvalitu služieb nie je možné hodnotiť, pokiaľ nie je poskytnutá, pretože ju nie je možné vidieť, ochutnať ani cítiť.

Neddeliteľnosť: Službu nemožno oddeliť od poskytujúcej organizácie alebo osoby.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára