utorok 12. júla 2011

Vzdelávací program FINANCIE a MARKETING V PRAXI


MARKETINGOVÝ PLÁN

sa skladá zo sledu informácií, ktoré umožňujú čitateľovi rýchlo vyhodnotiť, o čom je.

1. Manažérske zhrnutie

2. Marketingové ciele: marketingové ciele a ako by mali byť dosiahnuté.

3. Situačná analýza: analýza organizácie, analýza zákazníkov, analýza konkurencie, spolupracovníci, STEEP analýza, SWOT analýza.

4. Segmentácia trhu: proces segmentácie a zdôvodnenie, identifikácia cieľových segmentov.

5. Marketingová stratégia: produkt, cena, miesto, propagácia, ľudia, proces, fyzické dôkazy.

6. Krátkodobé a dlhodobé projekcie: projekcie predaja a podielu na trhu.

7. Monitorovanie a hodnotenie: ako budú merané a hodnotené dosiahnuté výsledky marketingovej stratégie.

8. Záver: záverečné zhrnutie.

9. Prílohy: údaje analýzy použitej k vytvoreniu krátkodobých a dlhodobých projekcií.

Zdroj: The Open University, BZCS629 Financie a marketing v praxi, Marketing v praxi, 2.časť, 2011.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára