štvrtok 4. augusta 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny


VEDENIE AKO PROCES - VEDENIE AKO VYJEDNÁVANIE: PRÍSTUP ZDOLA HORE

Prístup zhora dolu je obľúbený, pretože sa považuje za výsadu vodcov. Posudzujú sa podľa toho, aký štýl interakcie s ,,podriadenými,, si zvolia a aký by si mohli vybrať v danej situácii. V takej perspektíve sa očakáva, že štýl vodcu bude donucovať, prikazujúci a kontrolujúci výbery podriadených.

Scenár 1

Keď prevádzkový manažér Steve Talbot začal pracovať priamo pod generálnym manažérom výrobnej skupiny, nemal žiadnu zodpovednosť za výrobky, žiadnych podriadených, ani svoj vlastný rozočet. Jediné, čo mal, bol neurčitý pokyn, že by ,,mal preskúmať možnosti zlepšenia výkonu,,.
Talbot začal s tým, že sa pokúsil zohnať nejaké prostriedky vyjednávaním s manažérmi produktových línií a odbytovými manažérmi. Za to, že manažérom produktových línií prisľúbil, že im ušetrí rokovanie s odbytom, týkajúce sa vrcholnej priority pre ich produkty, dostal od nich rozpočet. Potom sa už s peniazmi v ruke vydal za odbytovými manažérmi, ktorí súhlasili, aby najal jedného predajcu na skupinu produktov a tak dostal povolenie na nábor.

Scenár 2

Arthur Drumm, šéf dvoch sekcií technického oddelenia, chcel vyvinúť nový merací prístroj, ktorý by mohol významne zlepšiť kvalitu produktov spoločnosti. Keď sa na začiatku jeden z vysoko postavených manažérov postavil proti projektu, Drumm si získal dvoch iných, aby za neho jeho návrh prezentovali na porade vedenia. A keď sa vedenie nemohlo zhodnúť, z ktorého rozpočtu sa projekt bude financovať, či z rozpočtu rozvoja alebo investícií, Drumm sa snažil uvolniť napätie. Jeho vytrvalosť priniesla spoločnosti nesmierne hodnotnú novú technológiu.

Zdroj: Moss Kanterová, 1982

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára