piatok 6. mája 2011

MBA Modul B820 STRATEGY

B 820 STRATEGY KURZ, ktorý skutočne mení životy ľudí!

Od MÁJA 2011 začal prebiehať MBA MODUL - STRATEGY, ktorého obsahom je:

STRATEGY je často videná ako jedna z kľúčových úloh vedúcich pracovníkov, čo je obzvlášť užitočná pre stredný manažment a prípravu na vysoké pozície. To prispeje k vášmu praktickému vývoju ako manažéra tým, že prináša vhľad do teórie a praxe riadenia procesu strategického rozhodovania.
Stratégia môže ovplyvniť i to, či organizácia prežije, prosperuje alebo zomrie. Prežitie a prosperita závisí na riešení otázky napríklad: ktoré produkty či služby ponúkať, či sledovať jednu alebo viacero línií, ktoré uvádza na trh, aké aktivity alebo obmedzenia vyvíjať na miestnych trhoch, poprípade expandovať na medzinárodných trhoch, ako získať vhodné technológie, znalosti, financie, ľudské zdroje, zručnosti a schopnosti potrebné k rozvoju a zhodnotiť ich relevantnosť pre vaše aktuálne a budúce konkurenčné sily.
Naučíme Vás ako analyzovať vzťahy s dodávateľmi, zákazníkmi, konkurentmi a spolupracovníkmi. Budete schopný identifikovať a zhodnotiť svoje organizačné zdroje a schopnosti, vrátane schopností finančných, ľudských, fyzických /kontrola nad budovami, zariadeniami, dopravné siete/ a schopností nehmotných zdrojov /vedomosti, značky, neformálne vzťahy so spolupracovníkmi a obchodnými partnermi/.
Kladieme dôraz na dôležitosť rozvoja potenciálnych zdrojov, strategickej výhody nad konkurenciou /súčasnej aj budúcej/ a vysvetlíme ako úspešné organizácie riadia tento proces. Dozviete sa, ako identifikovať potenciálne zdroje výhody vo vašej organizácii.
Efektívny strategický manažment vyžaduje porozumieť zainteresovaným stranám, kto sú, identifikovať ich moc a vplyv, ich ciele a dôvody prečo by mohli mať vplyv na vašu organizáciu
Súčasťou modulu je ON-LINE FÓRUM ako základná činnosť pre študentov a tútora skupiny. Neformálne ON-LINE FÓRUM sa používa pre interakciu medzi Vami a ostatnými študentmi a Vašim tútorom/lektorom. K dispozícií je široká škála informačných prístupov prostredníctvom ON-LINE prístupu do KNIŽNICE OU, rovnako ako špecializované informačné zdroje pre študentov, ktoré sú súčasťou MODULU B820 STRATEGY.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára