piatok 6. mája 2011

Študenti MBA - Modul B820/skupina BRATISLAVA

Chceli by sme Vás privítať na MODULI B820 STRATEGY, ktorý je úvodným modulom študijného programu MBA a zároveň Vám popriať veľa síl, energie a chuti počas celého veľmi zaujímavého štúdia modulu STRATEGY.

Týmto Vás chceme poinformovať o nasledujúcich aktivitách:
- Bratislavskú skupinu tvorí 20 študentov
- Tútorom/inštruktorom pre Vás bude JAN EBBEN
- Tutor Group Forum je otvorené na stránkach OU, preto si skontrolujte svoje
prihlasovacie údaje a zaradenie v skupine
- Medzi prvé aktivity, ktoré určite oceníte Vy aj tútor je malé predstavenie sa
skupine a potvrdenie účasti na 1.tutoriáli
- Na tejto stránke nájdete väčšinu študijného materiálu v elektronickej forme
- Po prihlásení sa do TGF určite si potvrďte notifikáciu na zasielanie príspevkov
do Vašej emailovej schránky, čím budete celý čas informovaný o každej
pracovnej aktivite Vašich kolegov a skupiny.

Na záver už len spomenieme poslednú činnosť, ktorá bude patriť k tomuto štúdiu a to čítať/študovať všetky materiály, ktoré máte k dispozícií.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára