pondelok 9. mája 2011

Riadenie výkonnosti a zmeny /Profesionálny DIPLOM v manažmente/

Jednoročný postgraduálny program vhodný hlavne pre manažérov, v ktorom sa prelínajú hlavné aspekty výkonnosti v piatich funkčných oblastiach: ZÁKAZNÍCI, PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ, ĽUDIA, FINANCIE a INFORMÁCIE.

Program je zameraný na techniky a postupy, ktoré manažérovi umožnia:
- porozumieť a posudzovať celkovú výkonnosť organizácie,
- hľadať optimálne prístupy na zvýšenie výkonnosti organizácie,
- schopnosť rýchlo a zároveň premyslene reagovať na zmeny v okolí i vo
vnútri organizácie,
- presadiť, naplánovať a riadiť zmeny v organizácii.

Vyvrcholením programu je PRACOVNÝ PROJEKT, v ktorom študenti aplikujú rôzne manažérske koncepty na problémy ich vlastných organizácií a navrhujú svoje praktické odporúčania na zvýšenie ich výkonnosti. Študent tak má možnosť aplikovať nové vedomosti a zručnosti v kontexte konkrétnej organizácie a demonštrovať schopnosť reálne navrhnúť a riadiť program zmeny.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára