pondelok 9. mája 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Blok 1 Výkonnosť organizácie

VÝKONNOSŤ ORGANIZÁCIE - Blok 1.
- výkonnosť organizácie z rôznych uhlov pohľad /odlišné funkčné perspektívy
vs. rozdielne pohľady zainteresovaných osôb/.
- meranie efektivity marketingu, riadenia ľudí, riadenia prevádzkovej činnosti,
riadenia informácií a riadenia financií.
- ako prepojiť meranie výkonnosti so strategickými cieľmi organizácie.
- účinok merania výkonnosti na správanie sa ľudí.

Úryvok z Bloku 1. - Chápanie orientácie na trh
Piercy /1997/ popisuje tento prístup k marketingu ako prístup orientovaný na trh - niektorí ho označujú ako celoorganizačný marketing. Rozlišujúcim momentom medzi oboma týmito prístupmi je dôraz na to, že všetky oddelenia v organizácií sú prepojené so zákazníkom - nie je to len oddelenie marketingu.

Prístup orientácie na trh má 3 komponenty:
- orientáciu na zákazníka,
- orientáciu na konkurentov,
- koordinácia interných funkcií.
Prvé dva komponenty predstavujú celoorganizačné generovanie tých poznatkov z trhu /market intelligence/, ktoré sa týkajú súčasných a budúcich potrieb zákazníkov a sprístupnenie týchto informácií pre všetky oddelenia.
Orientácia na zákazníka znamená aj kontinuálne monitorovanie informácií o zákazníkoch, aby sme boli schopní vytvoriť najvyššiu hodnotu.
Koordinácia interných funkčných oddelení sa týka celoorganizačnej koordinácie zdrojov ako reakcie na požiadavky zákazníkov. Možnosť ,,prepojenia,, medzi oddeleniami zohráva kľúčovú úlohu pre šírenie poznatkov z trhu a schopnosť organizácie reagovať na ne /Jaworski a Kohili, 1990/
Chartered Institute of Marketing /CIM/ definuje marketing takto:
,, Marketing je manažérsky proces na identifikáciu, predvídanie a uspokojovanie potrieb zákazníkov pri súčasnom dosahovaní zisku,,.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára