piatok 20. mája 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - unikátne manažérske vzdelávanie KAPITOLA 1


Ponúkame Vám možnosť študovať tento pol ročný manažérsky modul EFEKTÍVNY MANAŽÉR, zo začiatkom vždy v novembri a máji.
Toto manažérske vzdelávanie je určené pre nižší a stredný manažment.

Kapitola 1 - ČO ROBIA MANAŽÉRI

Svet manažmentu - úryvok
Carly musela pripustiť, že jej povýšenie do funkcie riaditeľky odboru nebola práca, ktorú očakávala. Jej nadriadený ju požiadal, aby si na prvé hodnotiace stretnutie pripravila prehľad názorov na svoju prácu. Počas posledných troch dní si Carly robila stručné poznámky do diára. Keď prečítala prehľad svojich skúseností nadriadenému, zistila, že je dosť skľučujúci:

- stále ma niekto vyrušuje! Nikdy nemôžem venovať dosť času úlohe, na ktorej pracujem.
- zdá sa, že viac reagujem na udalosti a požiadavky, než na ne sama dávam podnet.
- väčšinu času trávim jednorázovými každodennými záležitosťami.
- musím sa vždy dohadovať o pracovných povinnostiach a zdrojoch.
- nikdy nemám čas na premýšľanie - rozhodnutia musím vždy urobiť okamžite.
- zdá sa, že celý svoj čas trávim rozhovormi s ľuďmi a vlastne nič nerobím.

Keď Carly dohovorila, ospravedlnila sa. Jej nadriadený sa zasmial a povedal: ,,Vitajte vo svete manažmentu!,,.

Open University Business School, Efektívny manažér, Riadenie a riadenie ľudí, 201O

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára