pondelok 23. mája 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - unikátne manažérske vzdelávanie KAPITOLA 1


OD ČOHO ZÁVISÍ EFEKTÍVNOSŤ?

Najmenej 4 skupiny faktorov vplývajú na Vašu efektívnosť manažéra, i keď nie nad všetkými máte priamu kontrolu.

VY. Na prvom mieste ste to vy. Vy vnášate do svojej práce jedinečnú zmes vedomostí, zručností, postojov a skúseností a to všetko vplýva na vašu efektívnosť.

VAŠA PRÁCA. Pravdepodobne má veľa spoločných čŕt s inými manažérskymi zamestnaniami, ale tak ako ste výnimočný vy, je v určitých detailoch výnimočná aj vaša práca a jej požiadavky na vás.

ĽUDIA S KTORÝMI PRACUJETE. Ľudia, s ktorými pracujete, podstatne vplývajú na to, akým efektívnym manažérom ste. Jedným z meradiel manažérovej efektívnosti je, do akej miery vie manažér motivovať ľudí a koordinovať ich úsilie pri dosahovaní optimálneho výkonu. Manažéri sú skôr závislí od ľudí. Efektívnosť manažérov je limitovaná kvalitami, schopnosťami a ochotou týchto ľudí.

VAŠA ORGANIZÁCIA. Organizácia, v ktorej pracujete, určuje, ako efektívny môžete byť. To, ako je organizácia štruktúrovaná a aká je vaša pozícia v nej, môže vplývať na vašu autoritu a zodpovednosti a klásť prekážky vašim schopnostiam. Podobne aj kultúra organizácie so svojimi nepísanými normami a spôsobmi práce ovplyvňuje vašu schopnosť byť efektívnym manažérom.

The Open University Business School, Efektívny manažér, Riadenie a riadenie ľudí, 2010

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára