štvrtok 26. mája 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - 4.týždeň - AKTIVITY


Študentom manažérskeho programu EFEKTÍVNY MANAŽÉR, končia tento týždeň AKTIVITY venované Kapitole č.4 - PLÁNOVANIE A KONTROLA: realizácia zámerov.

AKTIVITA 1
Táto aktivita od Vás vyžaduje, aby ste určili jednu z mikrooperácií vo vašej organizácii, najradšej takú, ktorú riadite.

AKTIVITA 2
V tejto aktivite sa od Vás žiada, aby ste identifikovali takmer dokončenú úlohu, projekt, ktorý by bol úspešnejší s lepšími postupmi cyklu riadenia. Ďalej vyžaduje, aby ste určili, ktoré štádia cyklu riadenia sa mohli realizovať lepšie a prečo. Nakoniec sa od Vás žiada, aby ste identifikovali, čo by ste urobili inak, ak by ste mali príležitosť úlohu alebo projekt realizovať znova.

AKTIVITA 3
V tejto aktivite od Vás chceme, aby ste pracovali nad vašim vlastným problémom manažérskeho riadenia. Identifikácia, analýza a riešenie problému na pracovisku obyčajne počíta s tým, že sa dá oprieť o existujúce manažérske vedomosti. Na pracovisku sa vám však nemusí podariť určiť problém, ani keď máte dobré vedomosti, kým ho nerozanalyzujete. S ďalším pokračovaním kurzu by ste však mali zistiť, že dokážete využiť rastúce množstvo poznatkov, o ktoré sa budete opierať pri identifikácii, analýze a riešení problémov.

AKTIVITA 4
Ako manažérovi, vám bude veľmi dobre známa požiadavka ,,napíšte krátku správu,,. Mala by byť zhrnutím Aktivít 1 až 3.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára