piatok 27. mája 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Plánovanie a kontrola


Plánovanie a kontrola: realizácia zámerov - 4.kapitola

CYKLUS RIADENIA V PRAXI
Krok 1: Stanovenie cieľov
Ak sa chystáte prevziať iniciatívu, či už malú, alebo veľkú, musíte mať najprv jasno v tom, čo sa snažíte dosiahnuť. Užitočné je určiť si kritéria úspechu, aby ste vedeli, či ste ciele dosiahli alebo nedosiahli. Určené by mali byť SMART:
- špecifické /čo sa má konkrétne dosiahnuť/
- merateľné
- akceptovateľné /kým/
- reálne
- time - časovo vymedzené.

Krok 2: Príprava plánu, stanovenie ukazovateľov a vykonanie úlohy
Proces plánovania je v podstate:
- stanovenie jasných cieľov
- určenie úloh, ktoré sa musia urobiť
- priradenie úlohy ľuďom a zdrojom
- rozpracovanie plánu, vrátane ukazovateľov, ktoré vyjadrujú vaše potreby manažéra.
Kontrola:
- monitorovanie priebehu
- hodnotenie plánu.
Najbežnejším nástrojom plánovania je Ganttov diagram, ktorý má podobu stĺpcového grafu. Druhý nástroj, ktorý sa používa, je sieťová analýza, známa tiež ako analýza kritickej cesty. Sieťová analýza odhaľuje úlohy, ktorých začiatok závisí od ukončenia iných úloh. Tieto úlohy tvoria v pláne ,,kritickú cestu,,. Tá bude podstatne vplývať na čas ukončenia projektu. Takáto cesta bude mať tendenciu definovať najkratší časový rozsah projektu bez ohľadu na ostatné úlohy.

Krok 3: Monitorovanie procesu
- priama účasť a pozorovanie
- pravidelné podávanie správ
- mimoriadne hlásenie
- kladenie otázok a diskusia
- vedenie výkazov a štandardných štatistických prehľadov.

Krok 4: Prijímanie opatrení na základe monitorovania výsledkov
1. Prehodnotenie cieľov
2. Upravenie úloh a aktív
3. Pokračovanie v plnení cieľov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára