utorok 31. mája 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Riadenie informácií


Kapitola 5: Riadenie informácií

Čo rozumieme pod pojmom informácia.
Informácia je základným zdrojom manažmentu - každý manažér je manažérom informácií. Je tým, kto informácie zbiera a analyzuje, koná na základe informácií a sprostredkuje informácie.

Informačné toky
Pohybu údajov a informácií v organizácii hovoríme informačný tok. Ako manažér budete mať svoje vlastné požiadavky na informácie a budete musieť zabezpečiť, aby ostatní dostali informácie, ktoré potrebujú. Ste časťou informačného toku medzi jednotlivými skupinami.

Hladký tok informácií /príklad/
V telekomunikačnej spoločnosti, z úseku predaja príslušenstva, povedali manažérovi tímu opravárov o novej veľkej objednávke. Manažér o tom informuje svojich zamestnancov, ktorí mu zasa oznamujú, že ak opravy vyplývajúce z novej objednávky pridajú k ich súčasnej pracovnej náplni, tak budú preťažení. Manažér oznamuje požiadavku na dodatočné pracovné sily senior manažérom. Vypracuje tiež systém reportovania o tom, ako zamestnanci využívali pracovný čas a ostatné zdroje za posledných šesť mesiacov. Senior manažment v spoločnosti zváži žiadosť manažéra o zvýšenie zdrojov popri mnohých podobných žiadostiach v spoločnosti.

Vlastnosti a cena dobrej informácie
1. Relevantnosť
2. Zrozumiteľnosť
3. Dostatočná presnosť
4. Úplnosť
5. Dôveryhodnosť
6. Stručnosť
7. Aktuálnosť
8. Adresovaná správnej osobe
9. Doručená prostredníctvom správneho komunikačného kanálu
10. Náklady na získanie informácie budú nižšie ako hodnota úžitkov, ktoré poskytuje.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára