utorok 31. mája 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - 5.týždeň - AKTIVITY

5.týždeň: Riadenie informácií

AKTIVITA 1

Vymenujte tri príklady ku každému druhu z nasledujúcich údajov a informácií, s ktorými sa zaoberáte vo svojej práci:
- informácie, ktoré dostávate pravidelne od ostatných pracovníkov /napríklad výpisy mesačných rozpočtov z finančného oddelenia, údaje z osobného oddelenia/.
- informácie, ktoré potrebujete na zistenie /napríklad, koľko klientov môžete očakávať budúci týždeň, koľko dovolenky má mať niektorý pracovník/.
- informácie z vonkajších zdrojov /napríklad usmernenie z odborných inštitúcií, správy z orgánov/.
- informácie, ktoré sprostredkujete ostatným pracovníkom /napríklad obežníky, poznámky od vášho manažéra, sťažnosti od zákazníkov/.
Pri každom z vašich príkladov si urobte stručnú poznámku o tom, ako sa zvyčajne informácie dostanú k vám a k ostatným pracovníkom /ústne, na oznamovacej tabuli, emailom, vnútropodnikovou alebo vonkajšou poštou, intranetom, internetom/.

AKTIVITA 2

Vyhodnotenie vlastnosti informácií, ktoré ste uviedli v aktivite 1. Keď uvažujete o vlastnostiach informácií vo vašich príkladoch, aké špecifické rozdiely ste našli ako manažér. Ako vyhodnocujete informácie, ktoré podávate ďalej?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára