streda 1. júna 2011

OUBS ponúka manažérske štúdium modulu FINANCIE a MARKETING V PRAXI - Marketing v praxi

The Open University Business School ponúka vysoko kvalitné štúdium manažérského programu FINANCIE a MARKETING V PRAXI vhodný pre začínajúcich manažérov, manažérov z rôznych oblastí podnikania a na rôznom stupni zodpovednosti, pre nižší a stredný management.

Prínos pre jednotlivca: Predpoklady pre úspešné definovanie a vytvorenie marketingovej stratégie, príprava marketingového plánu, získanie prehľadu o finančných výkazoch ich použiteľnosť pre potreby firmy a získanie orientácie v oblasti riadenia a použiteľnosti finančných údajov a informácii, vypracovanie finančného plánu.

Prínos pre firmu: Základy marketingového riadenia, pochopenie a ovplyvňovanie správanie zákazníkov, základy finančných výpočtov, výkazov a interpretácie finančnej situácie firmy.

FINANCIE a MARKETING V PRAXI je jeden z dvoch modulov, potrebných k získaniu Profesionálneho CERTIFIKÁTU v manažmente.

FINANCIE a MARKETING V PRAXI je vhodný:
  • pre študentov bez vysokoškolského vzdelania, ktorí chcú študovať MBA,
  • pre technických špecialistov,
  • pre záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
  • pre absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy,
  • pre ľudí s praxou
  • pre začínajúcich podnikateľov v malej ale aj stredne veľkej firme

Obsah kurzu:
1. Čo je marketing: marketing v rozličných kontextoch, čo sú zákazníci, spotrebitelia a klienti, výmena, spravodlivosť a spokojnosť.

2. Spokojnosť zákazníkov: spokojnosť zákazníkov a kvalita.

3. Segmentácia trhu: zacielenie a pozicioning, metódy segmentácie trhu, segmentácia ako nástroj manažérov, zacielenie - orientácia, pozicioning.

4. Pochopenie a ovplyvňovanie správanie zákazníkov: vplyvy na správanie zákazníkov, organizačný nákupný proces, meníme správania ľudí, kto vynucuje a povzbudzuje zákaznícke správanie.

5. Poskytovanie hodnoty pri výmene - výrobku a služby: hodnota, kvalita a marketing vzťahov, pochopenie toho, ako sa služby líšia od výrobkov, služby a riešenie variability, budovanie a udržiavanie kvality v poskytovaní služieb, spokojnosť zákazníka, zlyhanie a zotavenie služby, budovanie dobrých marketingových vzťahov.


Štúdium tohto unikátneho manažérskeho vzdelávania prebieha v Bratislave, Košiciach a Prahe.

Priebeh štúdia a podpora:
- študijné materiály založené na prípadových štúdiách,
- tútor /skúsený konzultant z praxe/,
- tutoriály a denné školy,
- písomné práce s aplikovaním osobných skúsenosti na obsah kurzu,
- víkendová Rezidenčná škola,
- moderný študentský web - internetová diskusia

Viac informácii o tomto úžasnom manažérskom vzdelávaní nájdete na:http://manazerske-vzdelanie.openmanagement.sk/studijne-programy/financie-a-marketing/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára