piatok 17. júna 2011

OUBS ponúka manažérske štúdium modulu FINANCIE a MARKETING V PRAXI - Marketing v praxi

The Open University Business School ponúka vysoko kvalitné štúdium manažérského programu FINANCIE a MARKETING V PRAXI vhodný pre začínajúcich manažérov, manažérov z rôznych oblastí podnikania a na rôznom stupni zodpovednosti, pre nižší a stredný management.


FINANCIE a MARKETING V PRAXI je vhodný:
  • pre študentov bez vysokoškolského vzdelania, ktorí chcú študovať MBA,
  • pre technických špecialistov,
  • pre záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
  • pre absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy,
  • pre ľudí s praxou
  • pre začínajúcich podnikateľov v malej ale aj stredne veľkej firme

Obsah kurzu:
6. Marketingový MIX: koordinácia marketingového mixu, produkt, stanovovanie cien, miesto, propagácia, udržateľnosť a marketingový mix.

7. Rozšírený marketingový mix pre oblasť služieb: povaha služieb a marketingový mix, ľudia, procesy a fyzické dôkazy.

8. Riadenie marketingových informácií: význam informácií, druhy marketingového prieskumu, výber respondentov a zberu údajov, kritika marketingového prieskumu.

9. Marketingový plán: využitie marketingového plánu.

Absolvovaním tohto manažérskeho štúdia budete schopný pripraviť kvalitný MARKETINGOVÝ PLÁN pre vašu firmu.


Štúdium tohto unikátneho manažérskeho vzdelávania prebieha v Bratislave, Košiciach a Prahe.

Viac informácii o tomto úžasnom manažérskom vzdelávaní nájdete na:http://manazerske-vzdelanie.openmanagement.sk/studijne-programy/financie-a-marketing/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára