streda 22. júna 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Pochopenie vedenia

Kapitola 7: Pochopenie vedenia

EFEKTÍVNE BUDOVANIE SIETÍ

Manažér s dobrou sieťou kontaktov má lepšie predpoklady získavať kvalitnejšie informácie a tak aj lepšiu pozíciu v procese rozhodovania.

Siete môžete využívať na rôzne účely: na rozširovanie vašich vedomostí, na poskytovanie vzájomnej podpory, na budovanie dôvery, na vaše lepšie zviditelnenie, na ovplyvňovanie iných ľudí, na budovanie koalícií, ktoré budú podporovať vaše plány.

Budovanie sietí je skôr umenie ako veda. Je to aktivita, ktorú ľudia väčšinou robia prirodzene a je ťažké sformulovať pravidlá, ako by sa to malo robiť.

Zmyslom sociálnych sietí nie je len komunikácia, ale je to predovšetkým prostriedok na uskutočňovanie výmeny. Výmena je interakcia, pri ktorej každá zo zúčastnených strán získava nejakú hodnotu. Aby ste sa stali hodnotným a aktívnym členom siete, potrebujete niečo, čo môžete vymeniť: napríklad priateľstvo, podporu, informáciu, službu alebo kontakty.

V mnohých sieťach existujú členovia, ktorí sú vplyvnejší a pevnejšie začlenení ako ostatní. Títo ľudia pôsobia ako akísi strážcovia brány, kontrolujú a monitorujú prijímanie ďalších ľudí a odporúčajú iným ľuďom v sieti tých, ktorých považujú za vhodných. Súčasťou zručností v budovaní sietí je aj schopnosť identifikovať a získať si dôveru strážcov brány.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára