streda 15. júna 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny


POCHOPENIE HODNOTOVÉHO REŤAZCA

Hodnota akéhokoľvek konečného produktu alebo služby sa vytvára postupne podľa jednotlivých etáp. Všetky etapy môžu prebiehať v tej istej organizácií alebo môžu ísť naprieč celým radom organizácií.
Analýzou hodnotového reťazca môže organizácia lepšie pochopiť kľúčové možnosti v tvorbe produktov alebo služieb, ktorými sa zaoberá.

Zjednodušene povedané, hodnotový reťazec predstavuje ,,cestu,, činností, ktoré sa realizujú v celej organizácií. Hovorí, čo organizácia robí a udáva poradie, v akom k tomu dochádza.

Hodnotový reťazec môže byť veľmi užitočným prostriedkom pre pochopenie rozdielov medzi dvoma organizáciami, o ktorých sa zdá, že fungujú podobným spôsobom v rovnakom sektore. To preto, že organizácie môžu vytvárať svoje hodnotové reťazce mnohými rôznymi spôsobmi.

Odlišná konštrukcia hodnotového reťazca, čiže rôzne ,,cesty,, uskutočňovania činností v rámci organizácie, môže iba indikovať, že sa veci v organizácií uskutočňujú rôznymi spôsobmi, ale môže tiež znamenať významnú konkurenčnú výhodu.

Analýza hodnotového reťazca má štyri zásadné prvky:
- zistenie nákladov na každú jednotlivú činnosť,
- pochopenie, aké faktory ovplyvňujú náklady jednotlivých činností,
- monitorovanie procesu konkurenčných organizácií v relácii ku každej z vašich činností /benchmarking/,
- pochopenie väzieb v reťazci a príležitostí horizontálnej stratégie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára