štvrtok 30. júna 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny


PRODUKTOVÁ STRATÉGIA - ANSOFFOVA MATICA

Vo všeobecnosti existujú štyri základné stratégie produktu pre rast objemu a zisku:

1. Preniknutie na trh /Market penetration/ - najčastejšou stratégiou produktu je postup, pri ktorom vezmeme existujúci produkt / službu na existujúcom trhu a usilujeme sa získať lepší ,,prienik,, - presnejšie sa zamerať na zväčšený podiel na trhu. Existujú dva spôsoby, ako to môžeme dosiahnúť:
- zvýšiť predaj existujúcim zákazníkom,
- nájsť nových zákazníkov na identickom trhu.

2. Rozvoj produktu /Produkt development/- zavedenie nového produktu už na existujúci trh. Vývoj existujúcej značky môže viesť k prieniku do susedných oblastí.
- rozšírenie značky /brand extension/- keď sa American Express rozhodli rozšíriť svoju činnosť o ďalšie produkty, kládli dôraz na svoj imidž a na skúsenosti s konkrétnym segmentom trhu životného štýlu. Dnes členom ponúkajú taký rozsah služieb, ktoré zahŕňajú cestovanie, objednávky lístkov do divadla, bankovníctvo a zdravotníctvo. Spoločnou témou pre vývoj bolo použitie mena Amex.

3. Rozšírenie trhu /Market development/ - popisuje stratégiu ponuky existujúcich produktov pre nové trhy.

4. Diverzifikácia /Diversification/ - orientácia spoločnosti na úplne nové trhy a ponuka celkom nového produktu, to znamená, že sa vstupuje na neznáme teritórium trhu aj produktu.
Existujú dva typy diverzifikácie:
- sústredené rozšírenie - sa vyskytuje tam, kde existuje technologická alebo obchodná súvislosť medzi starými a novými súbormi činností.
- konglomerátne rozšírenie - sa vyskytuje vtedy, keď organizácia rozvýja úplne nový produkt pre nové trhy. V tomto prípade sa odporúča kúpiť existujúcu organizáciu, ktorá má potrebné odborné skúsenosti.

Hlavné ponaučenie z Ansoffovej matice sa týka rizika - čím ďalej postupujete od penetrácie alebo prieniku na trh, tým sú aktivity riskantnejšie. Keď postúpite až ku kvandrantu diverzifikácie, môžu byť činnosti veľmi riskantné.

Zdroj: The Open University, Milton Keyness, Riadenie výkonnosti a zmeny, Zvyšovanie výkonnosti, Trhy, 2004

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára