štvrtok 30. júna 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Nábor a výber zamestnancov


Kapitola 9: Nábor a výber zamestnancov

JE VOBEC POTREBNÉ POZÍCIU OBSADIŤ ?

Mali by sme si položiť nasledovnú otázku: Je potrebné, aby voľné miesto bolo obsadené práve teraz, alebo je ho vôbec potrebné obsadiť?
Voľné pracovné miesto okrem toho poskytuje možnosť prehodnotiť, ako je práca organizovaná, ako aj zručnosti, ktoré organizácia potrebuje na zabezpečenie svojho budúceho úspechu:

1. Zamestnanci na dobu určitú - tento spôsob je vhodný, ak je určitý jednotlivec potrebný len na krátke obdobie a práca si vyžaduje špeciálne zručnosti. Títo zamestnanci môžu byť najúsporneším riešením.

2. Projektoví zamestnanci - znamená to zvyčajne uzatvorenie presne časovo ohraničenej zmluvy na obdobie od 6-tich mesiacov až po niekoľko rokov. Hlavnou výhodou tohto riešenia je, že zamestnanec odchádza, keď je práca ukončená.

3. Konzultanti - na niektoré špeciálne úlohy sa môžu organizácie rozhodnúť pribrať konzultantov. Ich výhoda spočíva v tom, že sú to zvyčajne vysoko kvalifikovaní jednotlivci, ktorí sú schopní veľmi rýchlo splniť to, čo sa od nich požaduje. Nevýhodou je, že sú zvyčajne veľmi drahí.

4. Outsourcing - niektoré organizácie sa môžu rozhodnúť pre zadanie niektorých, alebo všetkých svojich funkcií iným organizáciám - napríklad: informačné a počítačové siete, personalistika, financie a správa budov.

Výhodou je najmä flexibilita zamestnanosti, ktorá môže pomôcť zvýšiť efektívnosť a konkurencieschopnosť organizácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára