pondelok 4. júla 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Nábor a výber zamestnancov


Kapitola 9: Výber uchádzačov

Cieľom výberového procesu je zistiť, či sa uchádzač zaujíma o prácu a či je kompetentný ju vykonávať. Žiadna výberová metóda nie je dokonalá, ale niektoré sú lepšie ako ostatné a niektoré sú užitočné v špecifických prípadoch:

1. Finančne nenáročné metódy:
- pohovor
- ukážky práce
- referencie

Príklady pracovných ukážok:
1. Človek, ktorý sa uchádza o miesto šéfkuchára, má uvariť jedlo podľa presného popisu a v stanovenom čase. Hotové jedlo sa potom hodnotí na základe daných kritérii.

2. Kandidáti na funkciu manažéra majú pripraviť prezentáciu plánu pre nimi riadené oddelenie tak, aby mu zabezpečili úspech. Ich výkon budú náboroví pracovníci hodnotiť z hľadiska prezentácie aj pripraveného plánu na základe daných kritérií.

3. Kandidáti na administratívnu funkciu budú mať za úlohu roztriediť súbor nevybavených dokumentov podľa dôležitosti a povedať, ako by riešili položky najvyššej priority. Odpovede sa potom vyhodnotia na základe daných kritérií.

Finančne náročnejšie metódy:
- psychometrické testy
- testy spôsobilosti
- osobnostné testy
- assessment center / ,,vyhodnocovacie centrum,,/.

Negatívna skúsenosť na osobnom pohovore
Davida naozaj potešilo, že bol pozvaný na pohovor na miesto projektového manažéra. Strávil veľa času prípravou na tento pohovor, nielen zhromažďovaním informácií potrebných na vyplnenie žiadosti, ale aj vyhľadávaním informácií o organizácii na jej internetovej stránke. Prvá otázka, ktorú sa ho pri pohovore komisia spýtala, bola: ,,Popíšte svoje slabé stránky a čo robíte, aby ste ich eliminovali,,. David sa trápil s odpoveďou. To nebol dobrý začiatok. Druhý člen komisie sa ho opýtal na jeho schopnosti plynule rozprávať cudzími jazykmi, ale bol ostro prerušený iným členom komisie, že predsa nejde o pozíciu v medzinárodnom projekte. Tretí člen komisie položil ďalšie otázky, ale celý čas, kým David rozprával, si prezeral hŕbu papierov na stole pred sebou. O týždeň neskôr dostal David list, v ktorom mu ponúkli spomínanú prácu, rozhodol sa neprijať ju.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára