streda 15. júna 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Pochopenie vedenia

Kapitola 7: Pochopenie vedenia

- vedenie v praxi
- vedenie v kontexte
- rozvíjanie vodcovských zručností

TRI PRÍKLADY VEDENIA

1. Samir mal vždy zmysel pre cieľ a vedenie a stále pôsobil pozitívne a inšpirujúco: jeho zamestnanci s ním s radosťou spolupracovali na projekte, ktorý si vyžadoval značné úsilie.

2. Rosie jasne dala najavo, že po najbližšom vyhodnotení výkonnosti na pracovisku 60% zamestnancov dostane vyššie prémie, čiastočné zvýšenie mzdy môže očakávať 20% zamestnancov a 20% zamestnancov s najnižšími výkonmi stratí zamestnanie. Odmeny pre tých, ktorí dobre pracujú, boli vysoké a preto zamestnanci pracovali veľmi usilovne.

3. William bol veľmi ústretový vedúci. Pýtal sa členov svojho tímu, aká nová práca by najviac zaujímala každého z nich a pokúšal sa podľa toho prideľovať úlohy jednotlivým zamestnancom. Ciele určoval po dôkladnej diskusii s členmi tímu. Keď sa niekomu blížil termín uzávierky a potreboval zostať v práci dlhšie, nakúpil potraviny a občerstvenie, aby mohli členovia jeho tímu pokračovať v práci. Organizoval oslavy vždy, keď tím dokončil nejakú úlohu. Ale sám nikdy nič odborné nerobil.

Tieto tri príklady vedenia predstavujú tri veľmi rozdielne prístupy k tejto práci. Ale zatiaľ čo vedenie je považované za prirodzenú zložku každodenného manažmentu, charakter a požiadavky kladené na riadiaceho pracovníka 21. storočia sú predmetom mnohých diskusií /Grint, 2005/.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára