streda 13. júla 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny


BENCHMARKING

Benchmarking v malých rodinných firmách pestujúcich a spracúvajúcich rajčiny.

V tejto spoločnosti sa vytvoril benchmarking len zo zvedavosti, ako by sa dali rôzne činnosti robiť iným spôsobom. Finančný riaditeľ je jedným z kľúčových hráčov, ktorý iniciuje skúmanie a prepojenie širokej škály nápadov. Benchmarking sa viaže aj na ľudské zdroje a kvalitu funkcií. Formálny benchmarking sa uskutočňuje na miestnom podnikateľskom fóre, ale hodnotí sa aj súbor neformálnych zdrojov.

Počiatočné úsilie urobiť priame porovnanie s inými farmami produkujúcimi paradajky, najmä z finančnej stránky, viedlo k dôležitým poznatkom o komplexnosti v priemysle. Základné environmentálne podmienky vyvolávajú mnohé aspekty farmárčenia. Jeden riaditeľ vysvetľuje: ,,Nedostali sme v zásade žiadne užitočné informácie z porovnania, ale naučili sme sa, akými cestami neísť. Končili sme rozhovorom a prhĺbili sme si už dobré vzťahy s inou spoločnosťou. Napokon, z rozhovoru môžete získať veľmi veľa.

Dôraz sa presunul na generický prístup skúmania takých činností, ako je balenie a spracovanie materiálu a získavanie informácií z miestnych, ale aj iných neformálnych zdrojov zo zahraničia. Samotná organizačná štruktúra bola ovplyvnená pozorovanými štruktúrami inde, vytvorili sa multifunkčné tímy.

Dialógy s inými spoločnosťami boli hodnotené správne a rozšíril sa charakter získavania nových informácií, ktoré by viedli ku generovaniu nových praktík a produktov. Všetci zamestnanci sú podnecovaní prispievať novými myšlienkami. Táto participatívna klíma sa odráža v spoločnosti Investor in People akreditáciou a aktívnou prítomnosťou vlastníka, ktorý povzbudzuje zamestnancov, aby preberali iniciatívu. Pravdepodobne táto relatívne otvorená kultúra spolu s tradičnou rodinnou firmou umožnila, aby sa vytvorili korene benchmarkingu formálnym i neformálnym spôsobom. To viedlo výrobcu potravín k spoznaniu jeho pozície na konkurenčnom trhu: ,,Uvažoval som o tom, čo môžeme poskytnúť iným spoločnostiam.,,

Zdroj: podľa Hollowaya a kol., 1999, The Open University, BZCS700 Riadenie výkonnosti a zmeny, Porozumenie výkonnosti, 2006.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára