streda 13. júla 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny


HODNOTENIE PRODUKTU

Je náš nový produkt skutočne dobrý?

Alan je marketingový manažér v malej spoločnosti InfoCO, ktorá sa špecializuje na poskytovanie elektronických informačných služieb. Príkladom typického produktu je Explorer, sprievodca CD ROM, po kempových miestach Francúzska, vytvorený konzorciom, zahŕňajúcim aj ich spoločnosť po tom, ako marketingový výskum určil medzeru na trhu. Predtým, než organizácia expeduje produkt na trh, testuje ho u potenciálnych užívateľov, aby sa uistila, že je spoľahlivý.

Alan vyvíja značné úsilie na rozvoj nových produktov a služieb. Má záujem identifikovať ich potenciálnu hodnotu na trhu, aby ich vhodne umiestnil do portfólia spoločnosti. Nemá vždy istotu, že získal presvedčivú informáciu o existujúcich a potenciálnych potrebách zákazníkov.

Alan sa obáva, či sú hodnotiace metódy vhodné pre nový produkt. Pociťuje potrebu získať viac informácií, prečo a ako ľudia využívajú služby a ich názory na obsah a dizajn obrazoviek. To bude iste vyžadovať viac, ako len zrátanie obrazoviek, hodnotených pozitívne.

Po diskusii s výskumnými pracovníkmi, ktorí majú skúsenosti s kvalitatívnymi prístupmi v prieskumoch, identifikoval Alan tri rozdielne typy otázok, ktoré treba položiť:
1. Zistiť, akými procesmi zákazníci prechádzajú, keď používajú produkt, navrhuje pozorovať ich výber.
Popri písaní poznámok sa ich pýta na charakteristiky produktu. Toto pomôže jeho kolegom okamžite skvalitniť produkt. Na získanie všeobecnejšej informácie, ktoré služby ľudia oceňujú a prečo, robí Alan ďalšie hĺbkové interview, z ktorého výsledkov určuje kategórie na anketový list marketingového výskumu.
Nakoniec lepšie pochopí myslenie užívateľov tak, že z nich vytvorí malú skupinu, aby si zapisovali ich potreby. Z toho môže vytvoriť plán na zlepšenie teletextovej služby a vývoj nových produktov.

Zdroj: Podľa Skinnera, 2000, The Open University, BZCS 700 Riadenie výkonnosti a zmeny, Porozumenie výkonnosti, 2006/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára