pondelok 11. júla 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Nábor a výber zamestnancov


ADAPTAČNÉ AKTIVITY - TYPY

1. Počiatočný brífing s manažérom ľudských zdrojov alebo nadriadeným manažérom objasňujúci hlavné procesy a pravidlá organizácie - poskytuje osobný prístup.

2. Poskytnutie ,,uvádzacieho balíka,, obsahujúceho kľúčové informácie o organizácií a/alebo organizačnú príručku - uvádzací balík poskytuje dobrú podporu a môže byť využitý aj neskôr.

3. Všeobecné uvádzacie kurzy pre nových zamestnancov - poskytujú dobrý prehľad o organizácií a možnosť stretnúť ostatných nových zamestnancov, ktorí začínajú v rovnakom čase.

4. Uvedenie pomocou rôznych médií, napríklad on-line, video - poskytuje novým zamestnancom splniteľnú úlohu v ich prvý deň. Ak to bude nevyhnutné, môžu sa neskôr vrátiť k týmto informáciám.

5. Uvádzací rozhovor s nadriadeným manažérom zameraný na danú pozíciu a jej význam v súvislosti so širšími cieľmi organizácie a oddelenia - poskytuje osobný prístup a príležitosť pre nových zamestnancov spoznať nadriadeného manažéra, prediskutovať školenia, potreby ďalšieho rozvoja a kariérne ciele.

6. Kamarátsky systém, nový zamestnanec je priradený osobne ,,kamarátovi,, ktorý mu slúži ako sprievodca - vhodné na zníženie obáv nového zamestnanca a poskytuje osobný prístup. Noví zamestnanci sa môžu ,,kamaráta,, pýtať na všetko, čo považujú za málo dôležité, aby sa na to pýtali nadriadeného manažéra.

7. Stretnutia s kľúčovými členmi personálu - dáva príležitosť stretnúť kolegov /ale príliš veľké množstvo stretnutí môže pôsobiť deprimujúco/.

Zdroj: podľa Currieho, 2006/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára