streda 27. júla 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Riadenie výkonnosti


CYKLUS RIADENIA VÝKONNOSTI

ETAPA 1
Stanoviť ciele a jasné úlohy
Pravidelne komunikovať so zamestnancami
Diskutovať o normách a očakávaniach
Komunikovať ciele a normy

ETAPA 2
Prehodnocovať procesy a výkon
Zlepšiť aktuálne procesy
Žiadať návrhy na zlepšenie
Poskytovať neustálu spätnú väzbu /pozitívnu a nápravnú/
Dokumentovať diskusie

ETAPA 3
Vykonávať ročné hodnotenie výkonnosti
Podeliť sa o písomné záznamy so zamestnancom
Viesť hodnotiacu diskusiu
Zaznamenávať výsledky diskusie
Plánovať a uskutočňovať každý schválený profesionálny rozvoj

Etapy 1 a 2 zahŕňajú každodenné riadenie výkonnosti, ktoré môže byť často neformálne, zatiaľ čo etapa 3 je vo všeobecnosti formálnejšia a často obsahuje zhromažďovanie informácií a ročné hodnotenie.

Riadenie výkonnosti sa opisuje ako:
...proces, ktorý prispieva k efektívnemu riadeniu jednotlivcov a tímov za účelom dosiahnuť vysokú úroveň organizačnej výkonnosti. Ako také, vytvára spoločné pochopenie toho, čo sa má dosiahnuť a prístup k vedeniu a rozvoju ľudí, ktorý zaistí, že sa to dosiahne.
/Armstrong a Baronová, 2004/

...systematický a strategický prístup k zabezpečeniu toho, že výkonnosť pracovníkov, ako jednotlivcov a členov tímu, umožňuje organizácii dosiahnuť konkurenčnú výhodu tým, že budú produkovať výrobky na takej úrovni a takej kvality, ktoré povedú k spokojnosti zákazníkov a tým aj k dosiahnutiu úloh a konečnej realizácii stratégie.
/Currie, 2006/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára