pondelok 1. augusta 2011

Vzdelávací program EFEKTÍVNY MANAŽÉR - Riadenie výkonnosti


Riadenie slabej alebo klesajúcej výkonnosti

Danov negatívny vplyv
Dan nikdy nebol najvýkonnejší člen tímu, ale jeho práca bola vždy presná - až do minulého mesiaca. Meškal s dokončením projektovej správy, ktorú odovzdal Maureen, vedúcej projektu, príliš neskoro na to, aby mohla zahrnúť niektoré grafy do svojej prezentácie pre vyšší manažment. Vtedy Maureen zistila, že v jej správe chýbajú dôležité informácie. Verila, že zmeškané termíny a chyby sa už nebudú opakovať. Dnes sa jej však dvaja členovia tímu sťažovali, že Dan nevykonáva svoju prácu dôkladne a má to nepriaznivý dosah na ich vlastný prínos pre projekt.

Možnosť 1 Nebudete konať
Existuje množstvo dôvodov na to, aby ste nič nerobili a nechali zamestnanca, aby pokračoval v tom, čo robí. Sú aj negatívne dôvody, prečo by sa nemalo konať. Manažér možno nerád otvára zložité problémy a obáva sa, že vyprovokuje konflikt.

Možnosť 2 Budete konať, aby sa výkon napravil
Snaha manažéra riešiť slabú výkonnosť by mala byť pozitívna a mala by sa sústrediť na to, čo môžu jednotlivci urobiť, aby sa problémy prekonali. Základné kroky pri riešení slabej výkonnosti sú:
- určte a odsúhlaste problém
- odôvodnite problém
- dohodnite a schváľte potrebné kroky
- podporujte tieto kroky
- monitorujte výkon a poskytujte spätnú väzbu

Možnosť 3 Upravíte stanovené pracovné normy
Treťou možnosťou pri riešení slabej alebo klesajúcej výkonnosti je prehodnotiť pracovné normy, ktoré boli určené pre jednotlivca a upraviť ich, ak sú nerealistické. Môžu byť nerealistické /zmena termínu splnenia, ak neboli zabezpečené sľúbené zdroje alebo ak iný pracovník ochorel/.

Problémom týchto troch možností riešenia slabej alebo klesajúcej výkonnosti je fakt, že nemusia riešiť jej hlavnú príčinu. Znamená to, že je potrebné nejaké systematické riešenie problému. Monitorovanie a hodnotiace porady sú príležitosťou na diskusiu o problémoch výkonnosti a jej príčinách.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára