streda 10. augusta 2011

Profesionálny DIPLOM v manažmente - Riadenie výkonnosti a zmeny


TRANSFORMAČNÉ VEDENIE

Charakteristiky transakčných a transformačných vodcov:

Transakčný vodca:

  • Podmienená odmena: dojednáva odmeny za snahu , sľubuje odmenu za dobrý výkon, oceňuje dosiahnuté výsledky.
  • Riadenie podľa výnimiek /aktívne/: hľadá odchýlky od pravidiel a noriem, podniká nápravné akcie.
  • Riadenie podľa výnimiek /pasívne/: zasiahne iba vtedy, keď sa normy neplnia.
  • Nezasahovanie: rezignuje na zodpovednosť, vyhýba sa rozhodnutiam.

Transformačný vodca:

  • Charizma: poskytuje víziu a zmysel poslania, vzbudzuje hrdosť, získava si úctu a dôveru.
  • Inšpirácia: komunikuje vysoké očakávania, používa symboly na zameranie úsilia, dôležité zámery vyjadruje jednoduchými spôsobmi.
  • Intelektuálna stimulácia: podporuje inteligenciu, racionalitu a starostlivé riešenie problémov.
  • Individualizovaný prístup: venuje osobnú pozornosť, s každým zamestnancom zaobchádza individuálne, pomáha a radí.
Zdroj: Bassa, 1990

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára