štvrtok 11. augusta 2011

Kompetentnosti transformačných vodcov

Warren Bennis je jedným z najvplyvnejších súčasných odborníkov na otázky vedenia. Vypracoval podrobnú prípadovú štúdiu o veľkom počte vodcov a tvrdí, že skvelí vodcovia majú štyri hlavné kompetentnosti:
1. Riadenie pozornosti
Jedným z najnenápadnejších znakov vodcov je ich schopnosť priťahovať k sebe ostatných, nie preto, že majú víziu, súbor zámerov, program, ale preto, že komunikujú tak výnimočne odhodlane, že ľudí priťahujú. Jedného z týchto vodcov opisujú ako človeka, ku ktorému sa ľudia chcú pridať, ktorý ich zapája do svojich vízii.
Takže prvá kompetentnosť vedenia je riadenie pozornosti prostredníctvom súboru zámerov alebo vízie, nie v mystickom alebo náboženskom význame, ale vo význame výsledku, cieľa či smerovania.
2. Riadenie zmyslu
Vodcovia musia svoje vízie komunikovať, aby sa o nich ľudia dozvedeli a postavili sa na ich podporu. Komunikácia a získavanie podpory fungujú spoločne. Vodcovia zhmotňujú myšlienky a približujú ich ostatným, aby ich pre ne získali.
Cieľom vodcu nie je jednoduché vysvetlenie alebo objasnenie, ale vytvorenie zmyslu...
3. Riadenie dôvery
Dôvera je pre všetky organizácie základnou záležitosťou. Hlavným determinantom dôvery je spoľahlivosť, ktorú ja nazývam stálosťou. Keď som hovoril s členmi predstavenstiev alebo podriadenými týchto vodcov, počul som dookola opakovať niektoré vety: ,,Či už sa vám páči alebo nie, pri ňom vždy viete, odkiaľ prišiel. A za čím si stojí,,.
...Nedávna štúdia ukázala, že ľudia oveľa radšej nasledujú jednotlivcov, na ktorých sa môžu spoľahnúť, dokonca i keď nesúhlasia s ich názorom, než ľudí, s ktorými súhlasia, ale ktorí často menia postoje.
4. Riadenie samých seba
Riadenie seba samého, znalosť svojich zručností a ich efektívne uplatnenie. Je kriticky dôležité, bez neho môžu vodcovia a manažéri spôsobiť viac škody než úžitku. Rovnako ako nekompetentný doktor, i nekompetentný manažér môže urobiť život horším, otráviť ľudí a vziať im chuť do života.
Niektorí manažéri si sami spôsobujú srdcové záchvaty a nervové zrútenie, ešte horšie však je, že mnohí z nich sú ,,bacilonosiči,, a ich zamestnanci tiež zdravotne trpia.
Vodcovia by mali poznať samých seba, mali by poznať svoje silné stránky a posilňovať ich.
Zdroj: Bennis, 1998, s. 81-86

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára