utorok 16. augusta 2011

Učiaca sa organizácia

UČIACA SA ORGANIZÁCIA V PRAXI
Keď Anthony získal novú prácu, okamžite si všimol mnoho pozitívnych rozdielov medzi svojím novým a predchádzajúcim zamestnávateľom. Prvý deň dostal časový rozvrh svojho uvádzacieho programu, ako aj rozvrh školení pre všetkých zamestnancov. Jeho manažérka navrhla, aby dostal mentora. Diskutovali o tom, kto by bol vhodný, ale výber mentora ponechali na Anthonym.
Ako týždne ubiehali, Anthony si všimol, že Funmi často reagovala na svoje vlastné konanie tým, že analyzovala svoje vystupovanie a jeho účinky. Povzbudzovala zamestnancov, aby tak robili tiež. Pravidelne koučovala Anthonyho, nasmerujúc ho k efektívnejšiemu výkonu prostredníctvom kladenia otázok. To ho povzbudilo zamyslieť sa nad svojím vlastným výkonom a tam, kde to bolo vhodné, nájsť nové postupy, ako veci robiť.
Členovia tímu sa delili o nápady a rozvíjali ich prostredníctvom diskusie a nové výzvy prijímali skôr ako skúsenosť s tímovým učením sa, než ako skúsenosť, ktorá sa odovzdá jednotlivcovi, ktorý si s ňou má poradiť. Nové riešenia prichádzali rýchlo a inovatívne. Výsledkom bolo, že Anthony bol ochotnejší pripustiť svoje vlastné nedostatky a chcel sa podeliť s nápadmi. Rovnako mal pozitívny vzťah k tejto organizácii, ktorá bola ochotná minúť čas a peniaze na profesionálny rozvoj.
Senge opisuje 5 disciplín, ktoré zamestnanci potrebujú, aby sa organizácia stala učiacou sa.
Systémové myslenie - spôsob porozumenia vzájomných vzťahov medzi všetkými procesmi a činnosťami organizácie.
Mentálne modely - tvoria rámce alebo teórie, ktoré si vytvárame na pochopenie sveta a ktoré formujú naše konanie.
Spoločná vízia - je dohodnuté a spoločné porozumenie, ktoré vedie k spoločnej identite v organizácii a k jej spoločnej vízii.
Tímové učenie sa - zahŕňa odborný dialóg a diskusiu medzi členmi tímu, s cieľom vybudovať integrovaný a dobre fungujúci tím.
Osobné majstrovstvo - sa týka jednotlivcov v organizácii, ktorí preberajú zodpovednosť za svoje učenie sa a rozvoj.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára